Според вас какви пенсионни продукти трябва да се предлагат от Универсалните пенсионни фондове:

Само един вид - пожизнени пенсии 51.4%
Няколко вида - пожизнени пенсии, срочни пенсии или разсрочено изплащане на натрупаните средства 36.7%
Не мога да преценя 12.0%

Общо гласували: 259