Добре дошли!

Пенсионните дружества стартират  успешно фазата на изплащане от днес 01.09.2021 г.
От днес  всички пенсионноосигурителни дружества, членове на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване,  имат пълна готовност и започват изплащането на втори пенсии от натрупаните партиди за навършилите общата възраст за пенсия осигурени лица, родени след 01.01.1960 г.
Съгласно последните промени в КСО, осигурените лица, достигнали съответната изискуема възраст имат няколко възможности за плащане, включително да  избират между три вида пожизнени пенсии.
Препоръчително е всеки да получи съответната достоверна и изчерпателна  информация от пенсионната компания, в която се осигурява, за своите осигурителни права. По този начин осигурените лица най-лесно ще имат възможност да се ориентират в точното си решение кой от трите вида пенсионни  продукта да изберат, да сключат договор и да започнат да получават пенсионни плащания съобразно избрания вариант.
Контакти с пенсионните дружества можете да намерите на електронните сайтове на членовете на БАДДПО.


Бихме искали да Ви информираме, че Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) премести офиса си, считано от 3.6.2019г. Нашият нов адрес е: ул. Чумерна 12А, ет.2 ап.3, гр.София, п.к.1000.


Вярваме, че тук ще намерите нужната Ви информация и отговори на въпросите за дейността по допълнителното пенсионно осигуряване в България и в много други страни по света. Сайтът ни е предназначен за всички държавни и неправителствени институции и организации, фирми, специалисти, студенти и научни работници, които имат интерес към пенсионното осигуряване, както и за осигуряващи се и желаещите да се осигуряват в допълнителните пенсионни фондове.

Пенсионно осигурителна компания Доверие АД
Пенсионноосигурителна компания Съгласие АД
Пенсионноосигурителна компания ДСК - Родина АД
Пенсионно осигуртелно дружество "Алианц България" АД
"Пенсионноосигурителна компания ОББ" ЕАД
Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-Сила"
"ПОД - Бъдеще" АД
Пенсионноосигурително дружество "Топлина"  АД
"Пенсионноосигурителен институт" АД
Публикации в пресата
03.11.2021
Pensions Europe, конфедерацията, на която БАДДПО е член има нов член – Пенсионната и застрахователна Асоциацията на Дания. С това бройката на членуващите асоциации се увеличи и достигна 25

Новини за дейността
10.09.2021
Като един от активните членове на европейската kонфедерация на пенсионните асоциации PensionsEurope (PE), БАДДПО ви информира за приноса на РЕ към дейността на EIOPA за развитието на Pension Tracking Systems (системи за проследяване на пенсиите) и

04.09.2021
Започна изплащането на вторите пенсии на родените след 1 януари 1960 година

19.08.2021
Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2021 г. 18/08/2021

Интервю
21.10.2021
БАДДПО: В навечерието на 25-та си годишнина Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване с успешен старт на фазата на изплащане на вторите пенсии от 1-ви септември 2021 г.

Анкета
Според вас какви пенсионни продукти трябва да се предлагат от Универсалните пенсионни фондове:
Само един вид - пожизнени пенсии
Няколко вида - пожизнени пенсии, срочни пенсии или разсрочено изплащане на натрупаните средства
Не мога да преценя

Всички резултати »