Публикации в пресата

PensionsEurope опровергава доклада на Better Finance за България

10.11.2020 г.

PensionsEurope предупреждава, че препоръката на Better Finance би била в ущърб на българските пенсионери.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на EspressNEWS.

PensionsEurope опроверга Любомир Христов за втория стълб

10.11.2020 г.

Европейската организация го обвинява за неверни данни и грешни заключения.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Банкерь.

Pensions Europe с коментар за втория пенсионен стълб у нас

10.11.2020 г.

Pensions Europe излезе с коментар по повод анализа на Better Finance, срещу който имаше остра реакция от страна на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Novini.bg.

PensionsEurope: Любомир Христов грубо манипулира

10.11.2020 г.

Неверни данни и грешни заключения има в доклада на Better Finance за пенсионните фондове в България.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Рикошет.

Неверни данни и грешни заключения: PensionsEurope коригира доклада на Better Finance за пенсионните фондове в България

10.11.2020 г.

Неверни данни и грешни заключения: PensionsEurope коригира доклада на Better Finance за пенсионните фондове в България.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на БТА.

Българската CFA Асоциация: Предизвикателствата пред пенсионната система в България. Засилване на ролята на втория и третия стълб.

10.11.2020 г.

На 03.11.2020 г. Българската CFA Асоциация проведе конференция на тема "Предизвикателствата пред пенсионната система в България. Засилване на ролята на втория и третия стълб.", в която участие взе г-н Анастас Петров, член на Управителния съвет на БАДДПО.

Запис от събитието можете да намерите тук
Източник: YouTube.

Банкеръ Weekly: Тежки пробойни в ковчега на НОИ

08.11.2020 г.

Какво губим като печелим само една пенсия. 6 млрд. лв. дефицит влачат след себе си държавните пенсии.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Банкеръ.

Николай Василев: Не прехвърляйте парите си в НОИ

04.11.2020 г.

Според икономиста частните пенсионни фондове имат много повече предимства в сравнение с НОИ.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Факти.

Владислав Русев: Коефициентът на редукция на НОИ е категорично неправилен

21.10.2020 г.

   Интервю с участието на г-н Владислав Русев, Главен изпълнителен директор на ПОД "Алианц България", в предаването "Светът е бизнес" по BloombergTV.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на BloombergTV.

Становище на БАДДПО относно публикувана позиция на НОИ

16.10.2020 г.

     Във връзка с разпространено в медиите становище на НОИ, в което се твърди, че изчислението на пенсията за старост на осигурените лица, родени след 1959 г., които се осигуряват и в универсален пенсионен фонд и прилагания коефициент на редукция са съобразно нормите на Кодекса за социално осигуряване, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, изразява следната позиция:

Какво регламентира законът?

Кодекс за социално осигуряване, Чл. 70.
(10) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., се намалява, както следва:
     1. при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 4 осигурителният доход за месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на коефициент, представляващ среднопретеглено съотношение за тези месеци между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд "Пенсии" за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет;
     2. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 8, осигурителният доход за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд "Пенсии" за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.“.

Какво прави НОИ?

1. Родени преди 1960 г. (19.8% вноска в НОИ).

ИК= ОД/СОД изчислява се по месечно от 2000 г.

П=ИК*СОД (за посл.12 мес.)*(тр.стаж*1.2 )/100

2. Родени след 1960 г. (14.8% вноска в НОИ).

ИК=(ОД(2000-2001)+ОД(от 2002)*(1-ВУПФ/ВФП))/СОД    изчислява се по месечно от 2000 г.

П=ИК*СОД(за посл.12 мес.)*(тр.стаж*1.2 )/100

ИК – индивидуален коефициент
ОД – осигурителен доход на лицето
СОД – среден осигурителен доход
ВУПФ – размер на вноската в УПФ
ВФП – размер на вноската във фонд „Пенсии“ за лицата работещи при условията на трета категория труд за лица, родени преди 01.01.1960 г. за пореден месец с осигуряване
П – пенсията, която плаща 1-ви стълб
Тр. стаж – целият трудов стаж на лицето до годината на неговото пенсиониране
(1-ВУПФ/ВФП) - Коефициент, с който се коригира осигурителният доход на лицата,  осигурени в УПФ и за първите пенсионери е приблизително равен на 0,8, което означава, че пенсията се намалява с около 20%.

Несъответствия със закона:

    1. При изчислението на ИК, месечният осигурителен доход на хората с УПФ, се намалява и за месеците, в които осигурените нямат вноска в УПФ, което противоречи на КСО. Като резултат ИК се намалява повече отколкото е предвидил закона, а това води и до по-голямо намаление на пенсията от НОИ.

    2. Доколкото математиката във формулите на НОИ не е от сложен вид е очевидно, че ИК на хората с УПФ е с по-ниска стойност от по-възрастните, които нямат УПФ. Видно от формулата за изчисление на пенсията от НОИ е, че този по-нисък ИК се прилага към целия осигурителен стаж на лицето, а не само към този, който е след 2002 год. Това също влиза в противоречие с КСО и ощетява всички хора, които се осигуряват във 2-ри стълб.

    3. При изчисляването на ИК за периода 2009 – 2015 г. не се отчита вноската от Държавата, която е в размер на 12% и това допълнително намалява размера на пенсията.

        Оставяме на осигурените лица в България сами да преценят дали НОИ прилага нормите на КСО, при намаляване на пенсиите на тези, които отказват да си прехвърлят партидите от УПФ в 1-ви стълб. Също така, призоваваме представителите на медиите, да потърсят отговор и на въпроса, кой е авторът на тази свободна интерпретация на КСО, прилагането, на която в този вид, вече доведе до ощетяването на хиляди граждани, които под заплахата от намаляване на пенсията им от НОИ, повече отколокото изисква закона, си прехвълиха партидите от УПФ и по този начин бяха ощетени. Продължаването на тази практика, ще доведе до ощетяването на много повече хора, затова призоваме отговорните лица в НОИ, час по-скоро да прекратят прилагането на тази практика, за което не си изисква промяна на КСО, а само неговото спазване.


Управителен съвет на БАДДПО

Страници:

6начало