Публикации в пресата

Даниела Петкова: Няма основания за тревога за пенсионните спестявания на нашите клиенто

Председателят на управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания "Доверие" Даниела Петкова гостува на Дарик Радио. Тя е член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).
Имаше много шум за борсови манипулации, източване на инвеститори, в това число и пенсионни фондове. С непредубедено око може да види какви са резулатите на държавата с предходната година по отношение на инвестиции и доходност.

Миналата година през март в следствие на вирусната криза имаше сериозни проблеми за всички инвеститори в целия свят. Борсовите индекси коригира силно в отрицателна посока. Това се отрази сериозно се отрази на пенсионните фондове и доходността в България. Кризите идват и си отиват. Факт е, че до края на годината възстановхме доходността на всички пенсионни фондове. В края на лятото ни се виждаше малко вероятно, но в крайна сметка успяхме. Тази година пазарът е колеблив. Но към сегашния момент сме на положителна територия всички пенсионни фондове. Не сме далеч от резултатите на март миналата година.

Колеблив е пазара, но сме положителна територия. Положителната доходност на пенсионните фондове се движи между 0,5 до към 3 %. Всичко е нормално.

Приветстваме всяка грижа за спестяването на фондове. Има достатъчно инвестиции на банки и фондове.  След проверките няма основания за тревога за пенсионните спестявания на нашите клиенти.

Доходността е гаранцията. При положението, че имаме тази доходност няма причина за паника. Винаги има акция, която върви надолу, но е важен крайният резултат.

Как се вземат решения за инвестиции? При нас това се случва с инвестиционен комитет, който е отговорен. Едно от изискванията е, че комитетът взима единодушно решение.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на "Дарик Радио" Седмицата.

Проведена онлайн церемония и връчване на годишни награди

Днес 27.05.2020г. от 11ч. за проведе Онлайн церемонията по връчване на годишните награди "Застраховател на годината" и "Застрахователен брокер на годината" за 2020 година. Церемонията беше излъчена във фейсбук страницата на ВУЗФ  в онлайн формат заради ограниченията, наложени във връзка с епидемията от коронавирус в страната.
В качеството си на Председател на БАДДПО и член на Организационния Комитет на събитието за застрахователи и пенсионни компании Евелина Милтенова присъства лично на събитието, организирано от ВУЗФ и представи номинираните компании.
За тринадесета поредна година бяха връчени традиционните  годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас - "Застраховател на годината", "Застрахователен брокер на годината" и „Пенсионноосигурително дружество за 2020 година“.
Специални гости на церемонията бяха г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор и г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", Лазар Лазаров – зам.-министър на МТСП, както и др. официални гости, които наградиха отличените.
В частта от конкурса „Пенсионноосигурително дружество на годината – 2020 г.“ бяха връчени отличия в 3 категории,  като следните компании получиха призовете:
•    „Пенсионноосигурително дружество на годината 2020“ за дейността по Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ПОК „Доверие“ АД
•    „Пенсионноосигурително дружество на годината 2020 за дейността по Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ – ПОД „Алианц България“ АД
•    „Пенсионноосигурително дружество на годината 2020 г. за най-динамично развитие в дейността си“ – ПОД „Бъдеще“ АД

Церемония по награждаване на престижни годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас на 27.05.2021 г.

На 27 май награждават най-добрите застрахователни компании у нас
Официалната церемоня започва от 11:00 часа във ВУЗФ
За 13-а поредна година ще бъдат връчени най-престижните годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас - „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината” и “Застрахователен брокер на годината”, както и годишните награди на фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.
Организатори на събитието са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на застрахователните брокери, които ще отличат най-добрите компании в сектора.
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония на 27 май 2021 г. от 11:00 часа във ВУЗФ, която ще се проведе онлайн и ще бъде излъчена на живо във Facebook страницата на ВУЗФ.
Специални гости на церемонията ще бъдат г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, г-н Владимир Савов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор", които ще връчат и част от наградите на победителите.
Ще бъдат връчени отличия в 9 категории, като победителите ще бъдат определени от експертно жури, съставено от представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии.
Най-добрите компании ще получат призове в следните категории:
•    Застраховател на годината – Общо застраховане
•    Застраховател на годината – Животозастраховане
•    Най-динамично развиващо се застрахователно дружество
•    Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително задължително пенсионно осигуряване”
•    Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване”
•    Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество
•    Застрахователен брокер на годината - Общо застраховане
•    Застрахователен брокер на годината - Животозастраховане
•    Застрахователен брокер на годината - Най-динамично развиващо се дружество
Фондация “Проф. д-р В. Гаврийски” ще връчи за 23-та година своите специални награди “За цялостен принос в развитието на българското застраховане“, „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ и "За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" на заслужили експерти и мениджъри, лидери в своя сектор.
За втора поредна година церемонията ще бъде проведена в онлайн формат, с ограничено присъствие на гости заради епидемията от коронавирус в страната.
Събитието по традиция се посещава от застрахователния и финансовия елит на България, ръководители на държавните институции и регулаторните органи, на академичните среди и бизнеса.
Медийни партньори на годишните награди са: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgariа, Bulgaria ON AIR, Dnes.bg, Money.bg, Еconomic.bg, Standartnews.com, Insmarket.bg.

Становище на БАДДПО относно твърдения на С.Илчовски

СТАНОВИЩЕ
на
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)
 

Поради широкия медиен и обществен интерес, породен от изказвания, направени  от г-н Светослав Илчовски и последвалите от това редица други публични изказвания, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) би искала да изяви своя позиция, доколкото част от изказванията касаят акции на „Градус“ АД, в които седем пенсионно-осигурителни дружества са инвестирали общо 46 млн лева, представляваща 0.28% от активите на управляваните от тях пенсионни фондове към дата 31.12.2020 г. Следва да се отбележи, че сред инвеститорите в първичното публично предлагане на акции на компанията, със значителен дял, са и няколко банки, застрахователни дружества и договорни фондове, също управляващи спестявания на гражданите.
Съгласно българското законодателство пенсионно-осигурителните дружества инвестират в определен набор от финансови инструменти, като акцент са публично търгуваните на фондова борса финансови инструменти, които са обвързани със задълженията за разкриване на информация, редица механизми за защита в полза на миноритарните акционери, външен одит на финансовите показатели и държавен контрол в лицето на Комисията за финансов надзор. Чрез процедурата на потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции (както е настоящия случай от 2018 г.) от Комисията за финансов надзор, се гарантира проверка на правното и финансово състояние на дружеството, желаещо да търси финансиране на дейността си през капиталовия пазар.
Публичните компании се ползват с определени законни защити и ние сме длъжни да се съобразяваме с тях, дори и други да не го правят.
Следим развитието на ситуацията, породена от изказванията на г-н Илчовски. По-голямата част от тях касаят теми и лица, които нямат общо с пенсионно - осигурителната дейност в страната и поради това пенсионно-осигурителните дружества нямат право да вземат отношение, но частта от тях, които касаят първичното публично предлагане на акции на „Градус“ АД от 2018 г. представлява сериозен интерес за нас и нашите клиенти.  В тази връзка молим всяко лице или институция, разполагащи с конкретна информация и доказателства за злоупотреби по това първично публично предлагане и последващата дейност на „Градус“ АД като публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, вкл. при данни за наличие на неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта, финансовите отчети, уведомления и друга информация, която се разкрива публично съгласно закона, да ги предостави и на БАДДПО. Законът ни дава право като миноритарни акционери, каквито са пенсионноосигурителните дружества, закупили акции на „Градус“ АД, да изискат документи от компанията, свързани с нейната дейност. Пенсионно-осигурителните дружества са готови да извършат такава вътрешна проверка, но без конкретна насока тя би била неефективна.
При установяване на злоупотреба, пенсионно-осигурителните дружества ще предприемат всички възможни действия за защита на интересите на техните клиенти. Това важи както при злоупотреба при първичното предлагане на акции на „Градус“ АД и неговата дейност като публично дружество, така и при публично разпространяване на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа за акциите и така да влияе негативно на тяхната цена. В тази връзка БАДДПО ще настоява пред Комисията за финансов надзор да извърши необходимите проверки и да упражни своите функции и правомощия с цел защита на интересите на инвеститорите и осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари съгласно чл. 11 от Закона за комисията за финансов надзор.
Всякакви действия ще бъдат съобразени и с резултатите от проверките, извършени от институциите, заети със случая.                    Управителен съвет на БАДДПО

Кои втори пенсии ще се наследяват и кои - не

04.03.2021 г.

БАДДПО отговаря на въпроси пред Dir.bg.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Dir.bg.

Втората пенсия ще е малка, но за 42% от хората - единствена

01.03.2021 г.

Даниела Петкова, председател на Управителния съвет на ПОК "Доверие", пред в. "Сега".

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на в. "Сега".

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г.

18.02.2021 г.

    На 16.02.2021 г. Комисията за финансов надзор /КФН/ публикува предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2020 г.

    Съглсано информацията, публикувана от КФН, общият брой на осигурените лица  в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2020 г. е 4 819 139 души, като нараства спрямо 31.12.2019 г. с 1,18 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 17 294 294 хил. лв. В сравнение с края на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 10,67 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2020 г. възлизат на 217 020 хил. лв. и се увеличават с 8,88 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2020 г. е в размер на 58 432 хил. лв.
   Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.12.2020 г.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на КФН.

Каква пенсия ни очаква от допълнителното осигуряване?

18.02.2021 г.

Владислав Русев, член на УС на БАДДПО, в предаването "Тази сутри" по bTV.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на bTV.

БАДДПО: Наследниците получават пълния размер на натрупаната сума

12.02.2021 г.

Становище на БАДДПО относно публикуван материал на страницата на Дир.бг:

Уважаеми г-н Стефанов,
г-жо Брайкова,

На 12.02.2021 г. в категория „Бизнес“, на Дир.бг е публикуван материал със заглавие „Какво значение имат наследниците, когато няма какво да наследят?“. Бихме искали да опровергаем поредната неистина, изречена по повод дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

Неистината е свързана точно с твърдението, изведено като заглавие на публикацията, а именно: „Какво значение има какъв е кръгът на наследниците, когато те няма какво да наследяват? Наследник на нула е наследник на нула, независимо дали тези хора ще са 10 или 5, в крайна сметка", категорична е Григорова.“.
За да не бъдат въвеждани в заблуждение Вашите читатели, сме длъжни да заявим - наследниците на починало осигурено лице в УПФ и ППФ, получават пълния размер на натрупаната сума по индивидуалната му партида.

Изплатените средства, от УПФ и ППФ, на наследници на починали осигурени лица и на хора, с трайна неработоспособност, по данни на КФН, само за деветмесечието на 2020 г., възлизат на  26 931 000 /двадесет и шест милиона деветстотин тридесет и една  и  хиляди/ лв., а от 2006 г. до края на третото тримесечие на 2020 г. – на 212 344 000 /двеста и дванадесет милиона триста четиридесет и четири хиляди/ лв., което е доста по-различно от твърдението, в публикувания от Вас материал.

С уважение,
Евелина Милтенова
Председател

Прессъобщение на БАДДПО: Предложенията на БСП за промени в КСО противоречат на разработения законопроект

Във връзка с внесени предложения от няколко народни представители от парламентарната група „БСП за България“, както и на отделните предложения от народния представител Александър Сиди по Проекта на Закон за изменение и допълнение  на Кодекса за социално осигуряване (КСО), бихме искали да изкажем учудването си, че толкова драстични промени се предлагат между двете пленарни четения на проектозакона. Проектозаконът бе внимателно оформен от Работната група, която в продължение на две години разглеждаше всички варианти, осъзнавайки високата степен на важност за нормалното започване на процеса по изплащане на пенсиите на хората. За този период бяха обсъдени много предложения и отхвърлени някои, като нарушаващи правата на пенсионерите.

Предложенията на БСП категорично не съответстват на разработения законопроект. Те са в различна посока и носят огромния риск, че за да заработят, трябва да се промени съществено и останалата част от законопроекта, т.е. трябва да се пренапишат наново основни текстове в ЗИД на КСО. Това означава блокиране на целия процес, връщане с години назад на процедурата и заплаха за нормалното протичане на процеса по изплащане на пенсиите, който трябва да започне през месец септември. Така на практика се блокира цялата реформа в пенсионно осигурителната система в страната, започната през 1999 г., и провеждана с активното участие на правителства и експерти на БСП.

Само някои от аргументите по предложенията на БСП:

1. Предлаганата гаранция на дневна база е феномен и създава изцяло нов регламент за гарантиране на вноските и то във фазата на натрупване. Доколкото сме запознати и никоя друга финансова институция, включително и държавна, в България, не предлага такава гаранция.

2. Предложената промяна уж цели гарантиране на т.нар. реална доходност или минимум покритие на инфлацията. За да се реализира това предложение е необходимо да се създаде изцяло нов инвестиционен режим, който да включва инструменти, предназначени за поемането на такава гаранция, както и създаването на нов тип резерви, тъй като с предложените в законопроекта тя не би могла да бъда покрита. Инвестиционна политика, насочена към гарантиране на реална доходност, би означавало агресивна и рискова от инвестиционна стратегия, нещо което противоречи на същността на пенсионния фонд.

3. Няма никаква икономическа логика, таксата за управлението на фондовете за плащания да бъде обвързана с постигната от тях доходност, при условия, че от тях ще се извършват регулярни плащания и основната цел при тяхното инвестиране ще бъде запазването на стойността им, а не толкова увеличаването й.

Отново обръщаме внимание, че тези предложения на народните представители от ПГ „БСП за България“, не могат да бъдат приети самостоятелно, без да бъдат направени съответните принципни промени във всички останали текстове на законопроекта относно необходимите резерви, инвестиционен режим и т.н., които по естеството си биха представлявали изцяло нов законопроект. Този курс и насоченост са опасни и срещу интереса на осигурените лица.

Също така бихме искали да обърнем внимание на предложенията на народния представител Александър Сиди, които биха могли да доведат до това, че само в първите пет години след влизането в сила на тези недопустими промени в закона около 100 000 човека ще загубят правото си да си получат парите от 2-ри стълб. И всяка следваща година този брой ще се увеличава все повече, т.е. все повече осигурени лица ще остават без достъп до парите си от ДЗПО.

Надяваме се, че народните представители ще проявят мъдрост и отговорност към правата на осигурените лица и няма да гласуват промени, които ще застрашат интересите им.

ПОЗИЦИЯ
относно предложенията, направени от БСП


Във връзка с предложенията за промени, в приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, на група народни представители от ПГ „БСП за България“, имаме възможност отново да потвърдим позицията си, че на този етап е абсолютно неприемливо да се предлагат принципни и съществени промени в текстовете на законопроекта, по който е постигнат обществен консенсус. Както нееднократно сме отбелязвали, този консенсус беше постигнат след продължителни дискусии, и задълбочени финансови и актюерски разчети. Предлагането на промени в последния момент, които засягат концепцията и основните принципи на законопроекта, без необходимата финансова обосновка, оценка на въздействието и съгласуваност с останалите текстове на законопроекта, но с добре звучащото твърдение, че се създават по-големи гаранции за правата на пенсионерите, води единствено до поредната безплодна дискусия в публичното пространство и създава риска, да се поемат кухи обещания, без никой да е наясно, дали ще бъде възможно фактически да се гарантират.
С оглед гореизложеното, не приемаме част от предложенията на народните представители от ПГ „БСП за България“, а именно:

1. За създаване на § 8а, с който се изменя чл. 129, ал. 12.
Предложената промяна, създава изцяло нов регламент за гарантиране на вноските и то във фазата на натрупване. Както беше отбелязано по-горе по този въпрос е постигнато принципно съгласие при подготовката на законопроекта, да се гарантират вноските към момента, в който лицата придобиват право на пенсия. Съображенията за това са свързани с дългосрочния хоризонт на пенсионните спестявания, в рамките на който пенсионноосигурителните дружества имат възможност да ги управляват по начин, по който при пенсиониране – събитие, което по принцип би могло да се прогнозира, да изпълнят поетите гаранции. Предвид възможността на осигуреното лице да прехвърля средствата, натрупани в индивидуалната му партида от универсален пенсионен фонд в Сребърния фонд, по всяко време, направеното предложение на практика превръща гаранцията на сумата на брутните вноски, към момента на пенсиониране, в гаранция, дължима във всеки един момент от близо 40-годишния период на осигуряване. Доколкото решението на лицата, дали и кога да прехвърлят средствата си в Сребърния фонд, не би могло да се прогнозира, на практика е невъзможно да се създадат и съответни гаранционни механизми, когато лицата се прехвърлят в моменти на неблагоприятно развитие на капиталовите пазари. Това поставя няколко фундаментални проблема:
-    предлаганата гаранция на дневна база е феномен. Доколкото сме запознати и никоя друга финансова институция, включително и държавна, в България, не предлага такава гаранция;
-    ежедневната гаранция създава риск от злоупотреба и възползване от моментни конюнктурни промени на пазара, които дружествата не могат да контролират, нито имат право да откажат на осигурени лица, които прехвърлят средствата си, единство възползвайки се от тези конюнктурни промени;
-    необходимо е създаването на съответните резерви за покриването на тази гаранция, различни от тези, които са предложени в законопроекта.

2. За промяна в § 21, т. 2
Предложената промяна по т. 1 цели гарантиране на т.н. реална доходност или минимум покритие на инфлацията. Тази хипотеза на пръв поглед привлекателна е практически неизпълнима, защото:
-    в България липсват финансови инструменти, чиято доходност да е функция на инфлацията;
-    доходността по ДЦК на България, дори и с 10-годишен матуритет, е едва приблизително 0,5%, при инфлация 1,5-2,5%;
-    инфлацията в България е функция на множество обективни и субективни процеси и решения (курс на американския долар, цена на петрол и газ, цени на ел. енергия, вода, отопление, ръст на възнаграждения, политика на централни банки и др.);
-    инвестиционна политика, насочена към гарантиране на реална доходност, би означавало агресивна и рискова от инвестиционна стратегия, нещо което противоречи на същността на пенсионния фонд;
За да се реализира това предложение е необходимо да се създаде изцяло нов инвестиционен режим, който да включва инструменти, предназначени за поемането на такава гаранция, както и създаването на нов тип резерви, тъй като с предложените в законопроекта тя не би могла да бъда покрита. 
Предложената промяна по т. 2 приравнява пенсиите от универсален пенсионен фонд на т.нар. анюитети. Такива финансови решения съществуват, но изискват съответните специализирани резерви, каквито вносителите на предложенията не са предвидили. За да гарантират пожизнено плащането на определена сума, предлагащите тази услуга (предимно застрахователни компании) изискват:
-    минимален размер на натрупаната сума (50-100 хиляди евро);
-    прилагат такси в кумулативен размер (начални и ежегодни) около и над 20% от сумата.

3. За промяна в § 37, т. 1
Няма никаква икономическа логика, таксата за управлението на фондовете за плащания да бъде обвързана с постигната от тях доходност, при условия, че от тях ще се извършват регулярни плащания и основната цел при тяхното инвестиране ще бъде запазването на стойността им, а не толкова увеличаването й. Това предполага консервативна и краткосрочна инвестиционна стратегия, която предпоставя и сравнително ниска доходност. По предложения начин таксата се формира обичайно при дългосрочни инвеститори, които поемат и по-висок риск, с цел постигане на по-висока доходност.  

    Отново обръщаме внимание, че посочените по-горе предложения на народните представители от ПГ „БСП за България“, не могат да бъдат приети самостоятелно, без да бъдат направени съответните принципни промени в законопроекта относно необходимите резерви, инвестиционен режим и т.н., които по естеството си биха представлявали изцяло нов законопроект.

Управителен съвет  на БАДДПО

Страници:

3начало