Публикации в пресата

Какви са новите правила при пенсионирането?

Частните дружества ще изплащат три вида пенсии

13.11.2019 г.

Участие на г-жа Евелина Милтенова, Председател на БАДДПО, в "Тази сутрин" по bTV.


Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на bTV.

Три вида пенсии от частните фондове

Две години експертите готвеха законодателни поправки, които да уредят изплащането им

12.11.2019 г.

Репортаж излъчен в Централна емисия "Новини" по bTV с участието на г-жа Даниела Петкова, Председател на Управителния съвет на ПОК „Доверие“ АД.


Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на bTV.

Готови сме да плащаме втора пенсия

Председателят на УС на пенсионноосигурителна компания „Доверие“ и член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) Даниела Петкова пред banker.bg

Готови сме да плащаме втора пенсия

За постигнатото, Даниела Петкова е отличена от Американския биографичен институт за постиженията си в областта на маркетинга и мениджмънта за 2005 г. и е включена в списъка Great Women of the 21st Century. Носител е на традиционната наградата за Бизнес дама на 2005 г., от в. „Ние жените". Даниела Петкова е първият мениджър от небанкова финансова институция, отличен с приз „Буров" за финансово управление. Поставена е на 18-о място в престижната класация 100-те най-влиятелни жени в България за 2011 г. и на 5-то място в същата класация за 2012 г. Носител е на приза "Мистър & Мисис Икономика" за принос в сферата на небанковия финансов сектор за 2012 г. През 2013 г. Фондация "Велеслав Гаврийски" и връчва и награда за цялостен принос за развитието на осигуряването в България. През 2018 г. получава почетния знак на община Попово.

Родена е в Добрич, завършва висшето си образование в УНСС. Започва работа в ПОК „Доверие" още при създаването на Компанията през 1994 г.  До 2000 г., работи първо като главен счетоводител, а след това и като финансов директор. Член е на Управителния съвет на КРИБ до 2014 г. Член е на УС на БАДДПО и председател на Комитета на актюерите на БАДДПО. От 2012  представлява ПОК "Доверие" в настоятелството на фондация "Буров".

Г-жо Петкова, ще могат ли частните фондове да изпълнят ангажимента си и да да започнат да изплащат пожизнени пенсии в началото на 2021 г. за жените и от 2024 г. за мъжете.

Да, ще могат, при това независимо от факта, че нормалния цикъл на пенсионно осигуряване е 40 години, а ние ще започнем изплащането на пенсии само след 20 години. В този смисъл е нормално да има хора, за които натрупаните средства по индивидуалните сметки няма да стигнат за пожизнена пенсия, но забележете в определения в Кодекса за социално осигуряване минимален размер. С времето е логично те да намаляват.  

Комисията за финансов надзор (КФН) отчете пред Народното събрание, че за поне милион осигурени лица не постъпват вноски, което значително изкривява статистиката са натрупаните по партидите суми, така ли е?

Точно така. Трябва да се внимава много със средни величини, когато те са изчислени на база голям брой хора, измерващ се в милиони, и на много пари, измерващи се в милиарди. Това, което съобщиха от КФН е че 1.1 млн. души от тези 3.7 млн., които статистиката отчита като клиенти на универсалните фондове, имат съвсем малък размер на натрупани средства. Това са хора, които не са в България от много години или са трайно безработни, съответно не се очаква да получават пенсия.  Тази оповестена статистика предполага когато се коментира средния размер на натрупаните суми в универсалните фондове, за да се придобие по-вярна представа, активите да се делят на 2,6 млн. души, а не на 3.7 млн. Длъжна съм да споделя обаче, че и така пресметнатата средна натрупана сума, която става значително по-висока от официалните изчисления, не е особено показателна защото тя включва активите на различни поколения. По-възрастните, на които им предстои да се пенсионират естествено имат повече средства в партидите си от по-младите, които работят от няколко години само или буквално от вчера.  Групата хора, на които им предстои да се пенсионират от 2021 год. имат в партидите си суми ориентирани по-скоро към 8000-12000 лв. Това доста се различава с официално отчитаните 3000 лв.

Докъде стигнаха разговорите за регламентиране на фазата за изплащане на тези първи пенсии?

Работи се активно вече втора година, като впечатлението ми е, че наистина отиваме към финал. Темата е много сложна, защото става въпрос за пожизнени пенсии и съм удовлетворена от това, че дискусиите се провеждат на експертно ниво. Съгласно статистическите данни, средният период за получаване на пожизнена пенсия в България ще е около 18 години – толкова е по сегашните биометрични таблици и данни от НСИ.  В този законопроект, по който работим е предвидено, да има най-малко два вида пожизнени пенсии, измежду които хората да си избират, извън разсроченото плащане, а за лицата, за които пожизнената пенсия, която ще бъде определена на базата на натрупаната в партидата им сума е по-малка от определената в Кодекса, е предвидено еднократно изплащане.

Как ще се организира процеса по изплащане на пожизнените пенсии и разсроченото плащане?

- Предвижда се всяко дружество да създаде образно казано още два фонда, извън настоящите, които управлява в момента и които са във фазата на натрупване. Единият ще бъде за изплащане на пожизнени пенсии и другият за разсрочените плащания. Натрупаните средства в тези фондове ще се управляват по различен начин от съществуващите, като основната цел е да бъдат отделени средствата на пенсионерите и те да има различен инвестиционен режим от валидния във фазата на натрупване. Със сигурност той ще бъде много по-консервативен, защото в него ще са парите на по-възрастните клиенти на дружествата, които вече получават пенсионните си доходи. Рисковете при управлението ще бъдат сведени до минимум, защото би било наистина голям проблем, след като вече е определен размера на тяхната пожизнена пенсия и те започнат да я получават, да има отрицателна доходност. Това трябва да се избегне в максимална степен.

В проектозакона е предвидено също дружествата да гарантират на своите клиенти, че към момента на пенсионирането на всеки от тях, в индивидуалната му партида ще има натрупани средства най-малко толкова колкото е сумата на получените брутни вноски през годините. С длуги думи проектозаконът задължава дружествата да гарнтират положителен доход към момента на пенсионирането най-малко равен на сумата на таксите, които са удържани от всяко лице. За целите на тази гаранция, както и за покриване на биометричния риск, който следва пожизнения характер на бъдещите пенсии,  се въвеждат нови, по-тежки изисквания за капиталова адекватност на дружествата, нови видове задължителни резерви и т.н.    

А каква е доходността сега?

- От началото на годината до момента доходностите на фондовете на пазара са много различни. Движат се между 0% и 8 % за този период от 7 месеца.

В “Доверие“ колко е?

Около 4,5% за първите седем месеца на годината. Правя уговорката, че тези величини се променят ежедневно и са индикативни. За осигурените има значение колко е доходността за целия им период на осигуряване, защото тези фондове, които днес имат висока доходност може да се окаже, че миналата година са имали доста по-ниска и обратно. Трябва да се гледа доходността за дълъг период от време. Всичко друго би довело до грешни изводи.

Вие сте от фондовете, които залагат повече на сигурността, а не на риска?

- Да, политиката на дружеството е да се дава приоритет на сигурността пред доходността и това е причината да се придържаме към по-ниски нива на риск при инвестирането на средствата на осигурените. Вярваме, че за клинтите на пенсионен фонд е по-важно да са сигурни, че няма да има резки спадове на парите им за втора пенсия при пазарни сътресения и са по-удовлетворени от плавното покачване на натрупаните средства в дългосрочен план. Вярваме също, че тази стратегия за периоди от 30-40 години, каквито са стандартите за пенсионен фонд, води до по-добър резултат като размер на натрупаната сума към момента на пенсиониране, но също и като финансова стабилност на пенсионния фонд, което е от огромно значение за самите клиенти. Всеки, който иска парите му, но не и тези за втора пенсия, да се инвестират рисково и да има по-висока доходност може да ползва услугите на специализираните дружества за управление на активи. В пенсионното осигуряване социалната отговорност е твърде висока и затова се придържаме към нисък до умерен риск.

Даниела Петкова е Главен изпълнителен директор на ПОК „Доверие" от 2000 до 2012 г. Когато заема тази позиция, Компанията има около 90 000 клиенти и управлява около 11 милиона лева активи. Под нейно ръководство, в качеството и на Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет, броят на осигурените лица и активи под управление нарастват стремително, като към първото тримесечие на 2019 г., в пенсионните фондове, управлявани от ПОК „Доверие", се осигуряват над 1 200 000 български граждани, а нетните активи под управление надхвърлят  три милиарда и петстотин милиона лева. (по данни на КФН, http://www.fsc.bg).

 


Даниела Петкова: Ще получаваме минимум това, което сме внесли

Даниела Петкова, член на УС на БАДДПО, председател на УС  на ПОК "Доверие" АД, в сутрешния блок на Нова ТВ.


Видео от предаването можете да видите тук.
Йордан Христосков: Вторият пенсионен стълб съзнателно се дискредитира

Малка е вероятността пенсионерите масово да започнат да се прехвърлят в НОИ след 2021 г.

Пенсиите от втория трябва да се съизмерват с дохода, върху който са правени осигурителните вноски, с периода на участие и др. Вярно е, че за първите пенсии, които ще се получат от втория стълб, тези фактори са неблагоприятни за много хора, но това в много голяма степен зависи от тях самите, коментира в интервю за Mediapool проф. Йордан Христосков.

Повече »


Мати Лепала: В бъдеще пенсионните фондове ще ползват Fintech и блокчейн технологии

Главният изпълнителен директор на PensionsEurope пред в-к "Капитал".

Цялото интервю можете да прочетете тук.

Повече »


БАДДПО предостави на редакцията на MEDIAPOOL.BG позиция и коментари относно публикацията "Независимият втори пенсионен стълб трябва да се закрие"

Уважаема редакция,

За пореден път, на страниците на Вашата медия, се появяват манипулативни твърдения, непрофесионални, погрешни и подвеждащи изчисления за размера на втората пенсия от допълнителното пенсионно осигуряване, които могат да въведат в заблуждение Вашите читатели. От уважение към тях, за втори и последен път, ще ги опровергаем и ще останем с надеждата, че желанието Ви за честно, вярно и точно представяне на всяка тема ще бъде съпътствано в бъдеще и с потвърждаване от друг източник или друг вид проверка от Ваша страна на изложеното от избраните от Вас автори, особено, ако не са представители на организации, които професионално се занимават с коментираната дейност.

Водени от същото чувство за уважение, в опровержението си, ние няма да правим общи изводи и предположения за това на какво се дължи представеният на Вашите страници микс от неверни, недоказуеми и откровено измислени данни, въз основа на които избраният от Вас автор е изложил мнението си, което Вашата редакция е избрала и за заглавие на публикувания на 09.12.2016 г. материал „Задължителният втори пенсионен стълб трябва да се закрие”. Това, което ще направим, е да посочим някои от неверните числа и тези, изложени в публикувания материал на страниците на Вашата медия и да отправим към Вас молба да посъветвате Вашия автор да поправи изчисленията си, на база на съществуващите, а не на измислени и избрани от него показатели.

1.    Въпрос от Медиапул: „Как е подценен размерът на пенсията от ДОО за осигурявали се на средна работна заплата и максимален осигурителен доход?”

Отговори от автора:

            А/ „Например, за осигурявалите сe винаги на максимален доход ПОК "Доверие" смята пенсията с индивидуален коефициент 3.31, докато фактическият за периода 2002-2015 г. е 3.6.”

Коментар на отговора на автора: Индивидуалният коефициент е пресметнат коректно и той е 3.31 за целия период на осигуряване от 2002 до 2041 г. Напълно непрофесионално или целенасочено подвеждащо е  пенсия, която ще бъде отпусната от 2042 г., след 40 години стаж, да се пресмята с ИК, валиден към 2015 г.!!!

          Б/ „За да се реализира допускането на ПОК "Доверие", е необходимо в бъдеще средният осигурителен доход да расте, а максималният да се запазва без изменение. Такова допускане ми изглежда нереалистично”

Коментар на отговора на автора: Невярно твърдение - и средният, и максималният осигурителен доход растат в изчисленията, съгласно прогнозата, дадена в Актюерския доклад на НОИ.

В/ „При осигуряване върху средна работна заплата пък компанията приема индивидуален коефициент от 1.18, при положение че за септември 2016 г. този коефициент е 1.24. Отново, за да се реализира допускането, е необходимо средният осигурителен доход за страната (СОДС) да расте по-бързо от средната работна заплата. На практика през изтеклите 14 години съотношението между тези темпове е точно обратното и това е естествено. По-бърз растеж на СОДС от средната работна заплата означава заплащането на тези, които получават работна заплата над максималния осигурителен доход, да намалява в бъдеще. Това ми изглежда абсурдно.”

Коментар на отговора на автора: Индивидуалният коефициент се пресмята за целия период на осигуряване. Няма понятие индивидуален коефициент за даден месец. Съотношението между средната работна заплата и СОД за даден месец се отразява в ИК, към момента на пенсиониране. За пример - за 2002 г. това съотношение е 0.99, а за 2010 г. - 1.14. Нарастването на СОД и на СРЗС са на база фактически данни за периода 2002 г.-2016 г. и съгласно прогнозите на НОИ в Актюерския доклад за времето до 2041.

Г/ „Ако индивидуалният коефициент е с едва 0.03 по-висок от приетия, то пенсията от ДОО би била с 40.50 лв. на месец по-висока от пресметнатата от ПОК "Доверие" и би направила сумата от две пенсии по-малка от една пенсия в пълен размер от ДОО.”

Коментар на отговора на автора: По-висок Индивидуален коефициент означава по-висок осигурителен доход за лицето. По-висок осигурителен доход за лицето означава по-голяма натрупана сума и по-голяма пенсия и от УПФ, а не само от ДОО, което авторът, фиксиран в желанието си да докаже твърдението, че две пенсии са по-малко от една, пропуска умишлено или още по-лошо - не знае.

 Уважаема редакция на „Медиапул“, бихме могли да продължим с оборване и на останалите неистински твърдения на избрания от Вас автор, защото те изобилстват до края на материала, но и само горепосочените са достатъчни, за да се опровергаят несъстоятелните твърдения, изложени в публикувания от Вас материал.

И бихме искали да напомним още веднъж, че за последен път губим от времето си да оборваме измислени факти, твърдения и обстоятелства, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, излагани от избрания от Вас автор, вместо да го използваме за разрешаване на истински големите проблеми на пенсионната система в България.

 


БАДДПО предостави на OFFNews.bg своите отговори и позиции относно включените становища и мнения в публикуваната статия „Хората с две пенсии ще вземат по-малко от хората с една“ОТГОВОРИ И ПОЗИЦИИ

на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ относно включените становища и мнения на д-р Любомир Христов в публикуваната на 31 октомври 2016 г. на информационния сайт OFFNews.bg статия  „Хората с две пенсии ще вземат по-малко от хората с една“,
с автор Александра МаркарянТекстове от статията

Отговори и позиции на БАДДПО

„Реалната доходност на осигурените в частните фондове обаче е толкова ниска, че тази втора пенсия няма да покрие разликата до пълна пенсия само от НОИ, констатира д-р Христов. Той съветва хората да върнат обратно тези 5% от осигуровката си в НОИ.“

Пенсионно осигурителните дружества препоръчват на  осигурените в универсален пенсионен фонд (УПФ) лица, които се съобразят със съвета на г-н Христов и прехвърлят личните си спестявания от универсален фонд към НОИ, ако впоследствие установят, че размерът на тяхната пенсия само от ДОО не компенсира загубата на средствата им в универсалния  фонд, да се обръщат към г-н Любомир Христов с въпросите и недоволството си, а не само към ПОД, НОИ и компетентните съдилища. 

„В същото време, ако коефициентът на натрупване (процентът от дохода, от който се изчислява пенсията, който се полага за всяка година осигурителен стаж) стане 1.5%, реалната доходност на осигуровките в държавното обществено осигуряване (НОИ) ще е 4%. Ако коефициентът остане 1.1%, пак реалната доходност на осигурителните вноски в НОИ ще е 2.3% или повече от 4 пъти по-висока, отколкото на частните пенсионни фондове.“

1. В осигурителното законодателство, регламентиращо ДОО няма понятие "Коефициент на натрупване". Правилно е да се говори за процент за всяка година осигурителен стаж.
2. Осигурителните вноски в ДОО нямат доходност.
3. Даже ако този процент за осигурителен стаж остане 1.1, това, което г-н Христов нарича "доходност", всъшност е цената, която ще продължат да плащат всички данъкоплатци, понастоящем в размер от 5 млрд. лв. годишно - субсидия от държавния бюджет за покриване на дефицита на НОИ.
4. Сравнението между разходно-покривна система с дефицит 5 млрд. лв., финансиран от данъкоплатците, с капиталова система за пенсионно осигуряване, която се финансира само от реално внесени вноски и доходност, е несъстоятелно, въвеждащо в заблуждение и няма аналог със съществуваща практика по света.

„Реалната доходност на осигурените от УПФ ще се увеличи в периода 2016-2041 г. с намаляването на таксите на фондовете, но това пак няма компенсира разликата до пълна пенсия само от НОИ, прогнозира д-р Христов. Според него тази доходност ще се повиши до 0.85%.“

Размерът на пенсиите от УПФ зависи, не само от реалната доходност и таксите, но преди всичко от размера на внесените осигурителни вноски. Изводите, за разликата между пълна пенсия само от НОИ и  пенсия от НОИ и УПФ, направени на база единствено на реалната доходност и таксите във фондовете, са несъстоятелни и непрофесионални. Всъщност, по-голяма тежест от реалния доход, а не "доходност", за осигурените в УПФ има увеличеният размер на вноската, който е функция на увеличения осигурителния доход, един и същ за НОИ и УПФ. Авторът изобщо не взема впредвид този фактор в изчисленията си, което ги прави подвеждащи.

„Ако приемем, че пенсията ви трябва да е равна на 75% от последната работна заплата, за да ви стигат парите (приспадат се парите за данъци и осигуровки), пенсията от ДОО ще замести 53%, а пенсия от ДОО плюс пенсия от УПФ ще е равна на общо 47%, защото пенсията от ДОО се свива, а пенсията от УПФ компенсира по-малко от намалението на пенсията от ДОО, каза д-р Христов. И в единия, и в другия случай има недостиг (до необходимите 75% от заплатата), но при получаващите две пенсии той ще е по-голям.“

Посочените  твърдения и изчисления,  за пенсионната система като цяло, са неверни. Изводът, че заместващият доход (пенсия от ДОО + пенсия от УПФ) е 47% от последната заплата преди пенсиониране, може да бъде верен само в изолирани случаи, за отделни лица и то само такива, които ще се пенсионират точно през 2041 г. и то  при условие, че законодателството за изчисляване на държавните пенсии няма да бъде променяно до тогава. Предвид фактът, че КСО в частта ДОО, е променян вече над 100 пъти за последните 10 години, допускането, че в следващите 24 години кодексът няма да бъде променян, е нереалистично. Но, даже да приемем това допускане, изчисленията за  47% заместващ доход отново са неверни за всички лица, с изключение на тези, които ще се пенсионират точно през 2041 г. В този смисъл, изчисление за една конкретна година и за изолиран брой лица не могат и не бива да се използват за изводи отнасящи се за цялата система и всички осигурени лица.  Авторът работи  с коефициент от 23.8, което се отнася само към 2041, а за всяка от годините до тогава и след това, той е различен.

За информация на автора, пенсията от ДОО на всички хора, на които предстои да се пенсионират до 2044 г., няма да се намалява с посочения от него коефициент, а с по-малък, чийто размер той би могъл да изчисли и да оповести, ако желае да бъде прецизен, като при затруднение може да се обърне към НОИ за съдействие. С коригирането на тази "грешка" в изчисленията на коефициента ще стане ясно, дори и за г-н Христов, че две пенсии са повече от една.

„Готов съм да покажа откъде идва всяко число и по коя формула е смятано, заяви д-р Христов.“

Запознати сме с изчисленията на г-н Христов от неговия блог и за съжаление установихме, че се базират на допускания, нерелевантни за системата.

"Между пенсията от ДОО и пенсията от УПФ има качествена разлика, допълни още той. Пенсията от ДОО е пожизнена, а пенсията от УПФ не е. Фондовете не са в състояние да изплащат пожизнени пенсии. Те не могат, защото трябва да имат пенсионни резерви, а те са опапали като дивиденти вашите такси и в момента нямат никакви пенсионни резерви. Второ, пенсията от ДОО се индексира. Колкото и малко да е, колкото и да са недоволни пенсионерите, тя не намалява. Пенсията от УПФ не само че не се индексира, а може да намалява. Един месец може да нараства, един - да намалява. В пенсионния договор на което и да е дружество ще видите член, който казва: "Вашата пенсия се преизчислява всеки месец съобразно инвестиционните резултати. Тоест пенсията от УПФ е второкачествена, това даже не е пенсия", заяви д-р Христов.“

1. Твърдението е категорично невярно. Пенсията от УПФ, съобразно действащия КСО е не просто пожизнена, а не може да бъде никаква друга - чл. 139, ал. 1, т. 1 от КСО. При преглед на направените в блога  на г-н Христов резултати, е очевидно, че той изчислява пенсията от УПФ като срочен анюитет за 17.83 години, а не като пожизнена пенсия, с отразяване на влиянието на биометрични таблици, както изисква законът. 
2. Твърдението, че фондовете не могат да изплащат пожизнени пенсии, е лъжа. Пенсионните резерви се формират, когато започне изплащането на пенсиите, а не предварително. Дружествата и техните акционери имат финансовата възможност да ги формират и многократно настояват за законодателни промени, които да прецизират фазата на  изплащане, вкл. и въпроса с техническите резерви.
3.  Пожизнената пенсия от УПФ се индексира и също като пенсията в ДОО не може да се намалява. Вероятно блогърът Христов бърка пожизнените пенсии от УПФ със срочните пенсии от ДПФ.
4.  В пенсионните договори ясно е записано, че пенсията се преизчислява всеки месец, в зависимост от инвестиционните резултати, но не може да бъде по-ниска от размера, определен към момента на пенсионирането.  Твърдението на г-н Христов е невярно и считаме, че не е просто опит за въвеждане в заблуждение на огромен брой хора, а целенасочено уронване на доверието към втория стълб на пенсионната система, на репутацията на ПОД, поставяне под съмнение законосъобразността на дейността им и безотговорна агитация за доброволен отказ от страна на гражданите от собствените им частни спестявания и прехвърлянето им в НОИ.
5. Не разбираме твърдението, че пенсията от УПФ е второ качество, освен ако е вярно, че един лев от УПФ е с по-ниско качество от един лев от ДОО.  Може би авторът априори приема, че всичко, което е държавно е първокачествено, а частното е второкачествено.

„Той даде и още един пример: човек, който от 2002 г. до 2015 г. се е осигурявал на максималния доход, не може да има повече от 15 000 в УПФ, тоест си е спечелил... около 60 лева допълнителна пенсия.“

Примерът е неверен, защото е изчислен като срочен анюитет, а не като пожизнена пенсия от УПФ. Обръщаме внимание, обаче, че при този пример, ако човекът се е осигурявал само от 2002 г. до 2015 г. и само в ДОО, той няма да получи и един лев пенсия от ДОО, защото няма необходимия стаж, въпреки че е навършил нужната възраст. Този конкретен пример единствено показва, че дори при подвеждащите изчисления, 60 лв. пенсия от УПФ са повече от 0 лв. пенсия от ДОО. 

"Хората имат право на собствено мнение, нямат право на собствени факти", коментира д-р Христов.“

Напълно сме съгласни с този коментар и в тази връзка обръщаме внимание, че собственото мнение по въпросите, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, би следвало да е съобразено с действителните факти и съществуващата законова регламентация, а не със "собствени факти", които ги подменят.  Това важи особено за публично оповестени мнения, които могат да влияят на гражданите при вземането на решения, свързани с техни значими имуществени права. 

"Тези, които законът нарича "осигурени", са ощетени, защото две пенсии са по-малко от една - от ДОО и УПФ. Някои са писали Кодекса за социално осигуряване, други са го гласували - вероятно не са го чели, трети са го чели, но не са го гласували, а аз съм го сметнал. Тристълбовият модел, въведен през 2000 г. у нас, гарантира бедност на старост", заяви още д-р Христов.“

Както става ясно от изложеното по-горе, изчисленията на г-н Христов за пенсията от УПФ са изцяло погрешни, защото са направени като срочен анюитет, а не като пожизнена пенсия, както изисква законът. Надяваме се, че той ще бъде достатъчно коректен към всички негови читатели, ще направи верните изчисления за системата, а не за подбрани извадки от нея и ще ги запознае с резултата от тях.


Пенсионните фондове - предпочитано „убежище“ за спестяванията

Българинът все по-често търси нови възможни алтернативи за спестяванията си. Тенденцията е налице заради постепенното намаляване на лихвите по депозитите не само в България, а и в Европа. След като лихвите по повечето депозити „се сринаха“ до около или малко под/над 1%, спестяванията на хората търсят убежище в пенсионните фондове, които са по-изгодно място за парите им. От друга страна, популярността на доброволните фондове расте и вече над 600 хил. души се осигуряват в тях за старини. А средният размер на месечните вноски, които те правят във фондовете, е 98 лв.

Повече »


България: Възможността за избор на хората е потвърдена

Плановете за ограничаване на възможността за прехвърляне между капиталовата система и първия стълб отпаднаха, установява Барбара Отава.

Повече »


Страници:

11начало