Публикации в пресата

Пенсионните дружества стартират успешно фазата на изплащане от днес 01.09.2021 г.

Пенсионните дружества стартират  успешно фазата на изплащане от днес 01.09.2021 г.
От днес  всички пенсионноосигурителни дружества, членове на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване,  имат пълна готовност и започват изплащането на втори пенсии от натрупаните партиди за навършилите общата възраст за пенсия осигурени лица, родени след 01.01.1960 г.
Съгласно последните промени в КСО, осигурените лица, достигнали съответната изискуема възраст имат няколко възможности за плащане, включително да  избират между три вида пожизнени пенсии.
Препоръчително е всеки да получи съответната достоверна и изчерпателна  информация от пенсионната компания, в която се осигурява, за своите осигурителни права. По този начин осигурените лица най-лесно ще имат възможност да се ориентират в точното си решение кой от трите вида пенсионни  продукта да изберат, да сключат договор и да започнат да получават пенсионни плащания съобразно избрания вариант.
Контакти с пенсионните дружества можете да намерите на електронните сайтове на членовете на БАДДПО.
Повече информация можете да намерите тук


ВАЖНА информация за осигурените лица, родени след 31.12.1959 г., клиенти на ДЗПО преди началото на изплащане на първите пенсии от универсалните пенсионни фондове от 01.09.2021 г.

Влиза в сила новият механизъм за редукцията на индивидуалния коефициент при пенсиониране
Понеделник, 23 Август 2021 10:42 | Печат | Посещения: 458
pension 1От 1 септември 2021 г. влизат в сила разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се променя механизмът за определяне на намалението на осигурителния доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент при определяне на размера на трудовите пенсии на лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурявани в универсален пенсионен фонд (УПФ).

С тях се цели постигането на по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент и съответно – по-висок размер на пенсията, отпускана от държавното обществено осигуряване (ДОО).

Посочените промени ще се прилагат при изчисляването на размера на всички лични и наследствени пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 31 август 2021 г., както и на пенсии с по-ранна начална дата, ако производството по отпускането им не е приключило към момента на влизане в сила на новите текстове и все още не е определен действителният им размер.

Новите положения ще се прилагат при изчисляването на индивидуалния коефициент както по разпоредбите, приложими за пенсии с начална дата преди 2019 г. (старата методика), така и по текстовете, приложими за пенсии, отпуснати след това (новата методика).

Изрична разпоредба е предвидена за трудовите пенсии с определен действителен размер с намален индивидуален коефициент, които са отпуснати с начална дата преди началото на септември 2021 г. В момента Националният осигурителен институт (НОИ) изплаща общо 172 226 такива пенсии.

Всеки пенсионер с такава пенсия ще може да подаде заявление с искане за преизчисляването ѝ с индивидуален коефициент, намален съгласно новите разпоредби, ако това е по-благоприятно за него. Заявлението може да се подава лично или с нотариално заверено пълномощно в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, не по-късно от 30 септември 2022 г. Във връзка с тази възможност за преизчисляване на отпуснатата трудова пенсия въз основа на заявление от пенсионера, следва да се има предвид, че когато на лицето се изплаща пенсия, приравнена на минимално гарантирания от държавата размер за съответния вид пенсия, но действителният ѝ размер е по-нисък от този минимален, преизчисляването може да няма очаквания ефект: когато преизчисленият размер остане отново под гарантирания минимален размер, той ще продължи да се изплаща без промяна, а ако преизчисленият размер надхвърли с малко изплащания до преизчисляването минимален размер, увеличението на изплащаната пенсия ще е ниско. Тези случаи ще са повече при пенсиите за инвалидност, като се има предвид, че 105 549 или почти 70 на сто от изплащаните 151 246 пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест с намален коефициент, са в минимален размер. При пенсиите за осигурителен стаж и възраст с намаление на индивидуалния коефициент, които са 15 134, изплащаните в минимален размер пенсии са 1 503 или малко под 10 на сто, поради което ефектът от преизчисляването при тях ще е по-осезаем.

При преизчисляването не може да се променя методиката, по която първоначално е изчислен индивидуалният коефициент (по старата или по новата методика), а само начинът за определяне на намалението на осигурителния доход на заявителя, от който се изчислява коефициентът.

Трябва да се има предвид, че ефектът от преизчисляването на отпуснатата пенсия е строго индивидуален и както изчисляването, така и намалението на индивидуалния коефициент зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните периоди на осигуряването. Намалението на коефициента отразява обстоятелството, че лицата, родени след 1959 г., се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък размер на осигурителната вноска за риска „старост“, тъй като част от нея постъпва в УПФ с цел получаване на втора допълнителна пенсия.
Повече информация можете да намерите тук
Източник: "НОИ "


Сипват пенсии в асфалта - Банкеръ Daily

Половин процент бъдещи пенсионери са се подлъгали да загърбят втория стълб за полугодието
Сипват пенсии в асфалта
Фалиралото ДОО пак чака над 50% финансиране от данъците ни
Сипват пенсии в асфалта
Сянката на Горанов продължава да броди в бюджета на НОИ.
Статистиката на НОИ показва, че от януари до юни т.г. 24 500 бъдещи пенсионери са напуснали частните пенсионни фондове и са заложили на единствено държавната пенсия от НОИ.

Директорът на дирекция „Пенсии“ в НОИ Любомира Язаджиева се похвали със силен интерес към прехвърлянето на средствата от частните фондове към държавата през първите 6 месеца.

„Това е чувствително повече спрямо подадените през цялата 2020 г. заявления, които са били 16 300. Това са хора, които още не са пенсионирали и на които може да им остават повече или по-малко от 5 години до навършване на пенсионната възраст“, каза тя, внушавайки че одържавяването на личните партиди върви с пълна сила. Въпреки че да се сравнява пандемичната 2020-а със „спокойната” 2021-а е спекулативно начинание.

Чиновничката обаче не отговори на много въпроси, които сме принудени да зададем.

Каква част от общия брой осигуряващи се във втория пенсионен стълб представлява „силният интерес” на тези 24 000 души? Отговаряме вместо нея: при около 4.5 млн. души осигуряващи се за втора пенсия това прави около 0.5 на сто. Пренебрежим дял, който не си заслужава патоса.

Г-жа Язаджиева не каза и колко са парите, които са получени, каква част от тях са използвани за завишаване на пенсиите на „дезертьорите”, след като е отпаднал коефициентът на редукция на държавата заради съществуването на втората пенсия.

 

Всички ли, прехвърлили парите си в НОИ, са получили увеличение на пенсиите си? И с какъв размер? Има ли хора, които просто са се превърнали в дарители на държавата. Защото „БАНКЕРЪ” разполага с информация за хора, които са прехвърлили над 10 000 лева, натрупани в сметките им, а са получили увеличение на държавната пенсия за текущата година с 5 лева месечно. Което значи, че от парите за техните пенсии за година те ще получат обратно едва 60 лева.

Колко години ще трябва да живее такъв човек, за да похарчи  собствените си пари, доброволно отстъпени на държавата?

Отговор: За сто години измаменото камилче ще си върне около половината.

Разсъждението по-нататък е следното: Кой ще каже какви пари, преведени от втория стълб в НОИ хартисват? Защото като приключи годината, НОИ отново „занулява” сметките и пак се нарежда на опашката за пари от хазната, т.е. пак от нашите пари, от нашите данъци и осигуровки.

Това всъщност е основният въпрос:

„Какво се случва с „джобните на Владислав Горанов”?

Това ли са авансовите пари за незапочнати ремонти на язовири и за магистрали? Парите за старост основна съставка на бетона и асфалта ли са?

Нормално е да питаме, защото колкото и нищожен да е делът на излъгалите се да заложат само на държавна пенсия, все пак от 2005 г. насам източването е с размер около 1.5 млрд. лева. Къде в държавния бюджет е посочено за какво са използвани тези средства?

Или "Без Горанов, по горановски!"

Детската радост в НОИ е по-скоро зле прикрита тревога.

„Държавната пенсионна система в България се намира в състояние на практически фалит. Държавният фонд "Пенсии" не може да бъде спасен. Неговите проблеми са хронични и се коренят в неговата фундаментална структура, попари екзалтацията на някои пропагандатори на държавната пенсия икономистът от Експертния клуб за икономика и политика Стоян Панчев.

Πo-виcoĸaта пeнcиoннa възpacт и пo-виcoĸите paзxoди зa coциaлнo ocигypявaнe щe бъдaт двaтa пpeĸи eфeĸтa въpxy paбoтeщитe днec, aĸo ocигypитeлнaтa cиcтeмa нe бъдe пpoмeнeнa, обясни икономистът.

От НОИ пък не веднъж предупредиха, че се движим в посока, при която в следващите 20 години да изравним броя на работещите с броя на пенсионерите.

Този процес води до това, че в момента имаме дефицит от 6 милиарда, т.е 50 % от системата е на дефицит. Вместо да събира достатъчно пари от всички работещи, се оказва че всички събрани пари от осигуровките водят до половината от приходите, които са нужни. Останалата половина се финансира от държавния бюджет чрез други данъци, които се плащат.

Фундаменталният проблем на системата е,

че разходопокривният момент е фалирал в момента. Тази пенсионна система, която имаме сега, беше тръгнала натам хората да имат лични спестовни сметки - аз работя, тези пари се натрупват, това е т.нар втори стълб, и така разчиташ на собствените си спестявания. В момента 5.5 % от заплатата отиват във втория стълб. На практика сме заседнали в система, в която всеки има малка лична сметка, но голяма част от пенсионната система продължава да преминава през първия стълб.

На българските граждани трябва да бъде позволено сами да трупат реални спестявания за своите старини, а не просто да плащат за нечия чужда издръжка, посочи още Панчев.

Най-лесното, но и най-глупавото нещо е да се търсят механизми и да се упражнява натиск за източване на частните пенсионни схеми в бездънната държавна каца.

От друга страна вторият пенсионен стълб не спира да доказва своята жизненост.

Големият спад беше в самото начало на кризата – през първото и в началото на второто тримесечие на миналата година. Последваха няколко много силни тримесечия за финансовите пазари, което се отрази благоприятно и на резултатите на пенсионните фондове. През последните 2 тримесечия беше отбелязан 19% ръст в активите на пенсионните фондове.
Особено показателен е интересът към доброволното пенсионно осигуряване. Понастоящем има над 600 000 осигурени лица в доброволните фондове в страната.

Натрупаните пари за пенсии в частните универсални пенсионни фондове носят доходност до 4% годишно, въпреки кризата на фондовите борси в началото на пандемията, което е обяснимо. Това показват данни на Комисията за финансов надзор за годишната доходност на фондовете за периода от юни 2019 г. до юни 2021 година.

За този 2-годишен период, който включва и пандемията, различните универсални пенсионни фондове, в които са осигурени работещите българи, родени след началото на 1960 г., постигат годишна доходност между 1.48% и 3.96%. Това е много по-добър резултат от лихвите по банковите влогове на граждани, които от доста време са близки до нулата и след преизчисление с инфлацията се оказват дори минусови. Въпреки срива на фондовите борси в началото на пандемията и съответно отрицателната доходност на пенсионните фондове тогава, натрупаните пари за пенсия в личните партиди на осигурените за по-дълъг период от време вече нарастват.

Доброволните пенсионни фондове в повечето случаи постигат по-висока доходност от задължителните универсални фондове. Изключение от това правило е само един малък доброволен фонд, който има под 1% пазарен дял.

За 2-годишния период от юни 2019 г. до юни 2021 г. доброволните фондове са постигнали доходност от управлението на парите за пенсии в диапазона от 1,34% до 5,31%, показват данни на КФН. Дори и най-зле представилият се фонд има по-висока възвръщаемост от инвестициите на парите за пенсии спрямо лихвите по влоговете на граждани в банките.

Само за първите шест месеца на настоящата година всички пенсионни фондове в страната имат положителна доходност. Различните универсални пенсионни фондове са постигнали доходност между 1.69% до 4.1%. А доходността на доброволните фондове от януари до юни е в границите между 2.58% и 7.25%.

Помислете за това, преди да напуснете капиталовите си убежища и да се хвърлите в обятията на измамната сласт на държавното пенсионно осигуряване.
Повече информация можете да намерите тук
Източник: " Банкеръ Daily "

Пенсионното осигуряване ще продължава да расте

Николай Стойков е ръководител на "Пенсионноосигурителна компания ОББ", ребрандирана след придобиването на пенсионноосигурителния бизнес на NN в България от КВС Group. Той има богат опит във финансовия сектор – работил e за няколко банки, застрахователна и пенсионноосигурителна компании.

Завършва УНСС със специалност Международни икономически отношения и преминава през множество обучения и специализации в Амстердам, Лондон, Ню Йорк, Атина. Завършва програма за висши мениджъри CEDEP към едно от най-престижните бизнес училища – френското INSEAD.

Г-н Стойков ръководи пенсионноосигурителния и животозастрахователния бизнес на NN в България от създаването им съответно през 2001 г. и 2006 г.

Expert.bg разговаря с него за новия собственик – KBC Group, перспективите за развитие пред частните пенсионни дружества, дигитализацията на услугите им, както и нагласите на клиентите.

Г-н Стойков, какво място ще заема новата "Пенсионноосигурителна компания ОББ" в портфолиото на КВС Group в България?

Пенсионното осигуряване беше един от малкото сегменти от пазара на финансовите услуги, който липсваше в портфолиото на КВС Group в България. Новата компания не само ще бъде важно допълнение в продуктовите предложения за клиентите, но и ще разшири клиентската база на KBC в България, която ще се увеличи с още 400 000 индивидуални клиенти и близо 400 корпоративни клиенти. Освен това, нашите финансови консултанти ще допълнят палитрата от канали за дистрибуция на групата в страната и ще създадат разширени възможности за клиентите за достъп до продуктите и обслужване, съгласно техните предпочитания и очаквания.

Какви цели си поставя новото пенсионноосигурително дружество?

През последните месеци се подготвяхме усилено с разработката на плановете за интегриране на нашите бизнеси в семейството на KBC Group. Процесът за реализация на тези планове изисква време и вероятно ще бъде приключен през следващите 12 месеца.

Вече сме на финалния етап от подготовката за изплащането на първите пенсии от допълнителното задължително пенсионно осигуряване (т.нар. "втори стълб" на пенсиите). От септември 2021 г. до 2023 г. очакваме около 10 000 души да започнат да получават пенсионни плащания от нашите фондове. Подали сме необходимите документи в Комисията за финансов надзор и щом бъдат одобрени, ще можем да ви представим различните видове пенсионни продукти, които нашата компания ще предлага на клиентите си като дизайн и параметри.

Пенсионното ви дружество е популярен избор сред хората с по-високи доходи. С какво ги привличате и как ще продължите да работите в тази насока?

Клиентската ни база е резултат от политиката на нашата компания. Основният ни фокус винаги е бил върху корпоративния сегмент. Индивидуалните ни клиенти са хора, които получават добри и регулярни заплати, работейки за нашите корпоративни клиенти. Това е причината те да имат редовни стабилни вноски и да имат най-високите натрупвания по пенсионните си партиди. Партнираме на компаниите, с които работим, в реализирането на техните социални програми за служителите, както в областта на пенсионното осигуряване, така и в животозастраховането.

Последните няколко години бяха доста динамични за NN. Какво се промени в компанията?

Може би двата най-големи проекта, които успяхме да приключим през изминалата година, независимо от пандемичната обстановка, бяха въвеждането на изцяло нова бек-офис система, обслужваща пенсионните партиди и всички операции и процеси свързани с тях, както и обслужваща дистрибуционните канали за пенсионната компания. Вторият важен проект беше старта на дигиталната ни платформа за обслужване на продажбените ни канали. Чрез тази платформа, клиентите ни получават достъп до еднократен електронен подпис, с който могат да приключат целия процес по сключване на договор за задължителни пенсионни фондове, управлявани от нашата компания. В допълнение, те могат да ползват и другите ни онлайн услуги, чрез които да следят всичко, което се случва с техните пенсионни партиди при нас – движения, салда, реализирана и натрупана доходност и т.н. в реално време.

Съвместните ни усилия с КВС Group ще създадат допълнителни дигитални възможности за нашите клиенти. Предвиждаме едно от първите такива решения да е свързано с мобилни приложения за достъп за информацията по партидите.

Пандемията първоначално повлия негативно на доходността на пенсионните фондове, но после като че ли нещата се стабилизираха – и като активи, и като доходност. В каква форма е секторът в момента и какво очаквате да се случва занапред?

Финансовите пазари по принцип реагират на промените много по-бързо и непосредствено спрямо другите сектори от икономиката. Големият спад беше в самото начало на кризата – през първото и в началото на второто тримесечие на миналата година. Последваха няколко много силни тримесечия за финансовите пазари, което се отрази благоприятно и на резултатите на пенсионните фондове. Има два основни фактора, които подкрепят пазарите в момента: единият е свързан с това, че периодът на висока ликвидност и ниски лихви, както като програми, провеждани от регулаторите, така и като пазарни очаквания се удължава напред във времето. Вторият е свързан с естествени процеси в резултат от икономическия цикъл – обикновено компаниите през кризисните периоди съкращават разходи, оптимизират процеси и бизнес модели, и в периодите непосредствено след това, когато търсенето на техните продукти или услуги нараства, при равни други условия, това са периодите, в които техните маржове на печалба са най-високи. Това се вижда особено през последните 2 тримесечия, когато бяха публикувани рекордни финансови резултати от почти целия корпоративен сектор. Близо 19% ръст в активите на пенсионните фондове

Какво бихте казали на хората, които се колебаят дали да прехвърлят т.нар. "втора пенсия" от частен пенсионен фонд в НОИ, каквато тенденция се наблюдава напоследък? Рекорден брой българи се отказаха от втора пенсия

Подобно решение има смисъл ако е взето на база на информиран избор – при сравнение на алтернативите. Това единствено е възможно за клиентите, които са близо до пенсионна възраст и могат да получат с висока степен на приближение калкулациите както от НОИ, така и от своя пенсионен фонд. Заблуждават ли ни за втората пенсия?

Ще се засили ли интересът на българите към допълнителното пенсионно осигуряване (т.нар. "трети стълб")?

Интересът и в момента не е слаб – понастоящем има над 600 000 осигурени лица в доброволните фондове в страната. Този сегмент е разделен на 2 относително самостоятелни подсегмента. Една голяма част от клиентите ни в доброволния фонд се осигуряват по групови договори в резултат от социални политики на нашите корпоративни клиенти (техни работодатели). Преди известно време проведохме проучване сред нашите корпоративни клиенти относно важността и привлекателността на различни елементи от тяхната социална политика сред техните служители, и въпросите, свързани с пенсионното осигуряване, бяха на второ място след елементите свързани със здравното осигуряване и услуги. Другият под-сегмент е този на индивидуалните клиенти, които използват данъчните облекчения, за да акумулират дългосрочно за себе си допълнителни спестявания, които да ползват като допълнителен доход след пенсиониране. Доброволното пенсионно осигуряване ще продължава да се развива и да расте и в двата си подсегмента и това се вижда в ръста на акумулираните активи всяко тримесечие.
Интервю на Илия Лазаров
Повече информация можете да намерите тук
Източник: " Expert.bg "


Парите за пенсии с доходност до 4%

Парите за пенсии с доходност до 4%
Автор: Стефан Кючуков
Мнения
20:00
27.07.2021
Годишната доходност на различните универсални пенсионни фондове за периода юни 2019 г. - юни 2021 г. е между 1,48% и 3,96%, показват данни на КФН.
Още по темата:
Частните фондове преодоляха кризата, свързана с Covid-19
Доброволните вноски осигуряват по-голяма възвръщаемост
По-изгодни са от банковите влогове
Натрупаните пари за пенсии в частните универсални пенсионни фондове носят доходност до 4% годишно, въпреки кризата на фондовите борси в началото на пандемията. Това показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за годишната доходност на фондовете за периода от юни 2019 г. до юни 2021 г.
 
За този 2-годишен период, който включва и пандемията, различните универсални пенсионни фондове (УПФ), в които са осигурени работещите българи, родени след началото на 1960 г., постигат годишна доходност между 1,48% и 3,96%. Това е много по-добър резултат от лихвите по банковите влогове на граждани, които от доста време са близки до нулата. Оказва се, че въпреки срива на фондовите борси и съответно отрицателната доходност на пенсионните фондове в началото на пандемията, за по-дълъг период от време натрупаните пари за пенсия в личните партиди на осигурените нарастват.
Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) в повечето случаи постигат по-висока доходност от задължителните универсални фондове. Изключение от това правило е само един малък доброволен фонд, който има под 1% пазарен дял. За 2-годишния период от юни 2019 г. до юни 2021 г. доброволните фондове са постигнали доходност от управлението на парите за пенсии в диапазона от 1,34% до 5,31%, показват данни на КФН. Дори и най-зле представилият се фонд има по-висока възвръщаемост от инвестициите на парите за пенсии от лихвите по влоговете на граждани в банките.
 
Само за първите шест месеца на настоящата година всички пенсионни фондове в страната имат положителна доходност, показват изчисления на “Труд” на база данни на КФН. Това е обяснимо, тъй като повечето фондови борси по света са във възход, а пенсионните фондове инвестират голям дял от управляваните от тях средства в акции на капиталовите пазари. Различните универсални пенсионни фондове за шест месеца са постигнали доходност между 1,69% до 4,1%. А доходността на доброволните фондове от януари до юни е в границите между 2,58% и 7,25%.
Управляват над 17 млрд. лв.
Хората често прехвърлят партидите си
Има 51% ръст на сумите
280 млн. лв. са прехвърлени между различните пенсионни фондове само за три месеца.
Хората все по-често прехвърлят парите си от един в друг частен пенсионен фонд, показват данни на Комисията за финансов надзор. Най-често това се дължи на желанието на хората да получават по-добра доходност. Затова те прехвърлят парите си във фондове, които постигат по-добри резултати при управление на средствата за старини.
Често обаче прехвърлянето в друг фонд е свързано със започването на нова работа, а понякога и самите работодатели сменят фонда, с който предпочитат да работят. Но крайното решение дали да прехвърли парите си е на всеки осигурен, тъй като решението къде да отиват парите му за втора пенсия е доброволно. Единствено при започване на първата си работа, ако човек не избере частен пенсионен фонд, го разпределят служебно.
През първото тримесечие на годината общо 74 471 души са променили пенсионния си фонд, в който се осигуряват. А общата сума на прехвърлените средства от един в друг пенсионен фонд е над 280 млн. лв., показват данни на КФН. Сумата е голяма, но като се има предвид, че фондовете управляват над 17 млрд. лв., прехвърлените средства имат под 2% дял от натрупаните пари за пенсии.
Хората, които са сменили пенсионния си фонд за три месеца, са с близо 39% повече спрямо същия период на миналата година. А прехвърлените средства от един в друг пенсионен фонд се увеличават с 52%.
Най-често хората сменят своя универсален пенсионен фонд (УПФ). Това е обяснимо, тъй като в тези фондове има най-много осигурени и най-много средства, натрупани за старини. Само в рамките на три месеца 68,5 хил. души са сменили своя УПФ. Това е с 38% повече спрямо същия период на миналата година. А прехвърлените от тези хора пари от един фонд в друг са 251,8 млн. лв., което е с 51% ръст на годишна база.
При доброволните пенсионни фондове (ДПФ) ситуацията е различна. За три месеца само 452 души са сменили фонда, в който доброволно се осигуряват. Това е дори по-малко спрямо миналата година по същото време, когато доброволния си фонд са сменили 512 души.
За три месеца през настоящата година са прехвърлени 2,5 млн. лв. между доброволните фондове, при 1,4 млн. лв. година по-рано.
Няколко хиляди души, които работят при първа и втора категория труд, също са сменили своя професионален фонд, в който са осигурени.
Повече информация можете да намерите тук
Източник: " ТРУД.БГ "

Публикувана доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 28.06.2019г. - 30.06.2021 г. на годишна база


Повече »


Изказване на Владислав Русев - член на УС на БАДДПО и Главен изпълнителен директор на ПОД "Алианц България" АД пред дир.бг

Повече информация можете да намерите тук
Източник: " ДИР.БГ "

Интервю на Даниела Петкова : около 5000 жени в пенсионна възраст са прехвърлили парите си от втория стълб към НОИ

Повече информация можете да намерите тук


Информация от Комисията за финансов надзор за вторите пенсии

Пояснения от страна на КФН относно определянето на размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове
23/06/2021
 
    Във връзка със зачестили запитвания относно определянето размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове (т.нар. „втора пенсия“) и предвид високия обществен интерес към приемането и привеждането в съответствие на подзаконовите нормативни актове с измененията в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове, обнародвани в ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г., Комисията за финансов надзор (КФН) дава следните пояснения:
    В Кодекса за социално осигуряване (КСО) са посочени видовете пенсионни продукти и задълженията на пенсионноосигурителните дружества във връзка с изплащането и гаранциите за тях. Определянето на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост от универсалните пенсионни фондове е регламентиран на законово ниво и се определя въз основа на следните 3 компонента:

    1. средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице
    Информацията за натрупванията по индивидуалните партиди на осигурените в универсалните пенсионни фондове лица се води от пенсионноосигурителните дружества.   Осигуреното лице има право да получи по всяко време информация за моментното състояние на натрупаните средства по своята индивидуална партида. Независимо от избрания вид плащане – еднократно, срочно или пожизнено, за определянето му се вземат предвид всички средства по индивидуалната партида на лицето към момента на сключване на пенсионния договор.

    2. таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт
    Таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на Националния статистически институт представлява публично достъпна информация, налична на електронната страница на института и се актуализира спрямо календара за статистическа информация. Използването на единна таблица за смъртност и изчисляването на пенсиите от универсалните пенсионни фондове посредством единни формули осигуряват еднакъв начин на изчисляването на пенсиите на всички лица, независимо от фонда, в който се осигуряват.

    3. технически лихвен процент
    При изчисляването на размера на пенсиите се използва технически лихвен процент, който отразява очакванията за доходността от инвестиране на средствата на пенсионерите. Конкретният му размер се определя от всяко пенсионноосигурително дружество при спазване на предвидените нормативни изисквания.
    В тази връзка КФН прие Наредбата за техническите лихвени проценти и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост и Наредбата за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове, имащи отношение към изчисляването на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост. В резултат на което пенсионноосигурителните дружества разполагат с необходимата информация и могат да извършват прогнозните изчисления и да консултират своите клиенти.
 
    По отношение на сроковете за упражняване на правото на лицата за избор на осигуряване:
    Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на пенсионна възрастта и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване.

    От 01 януари 2022 г. действат други срокове за упражняване на това право:
    - от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    - от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    - от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    - от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    - след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на "КФН" 

Даниела Петкова: Ще намаляват хората, които имат интерес да прехвърлят парите си в НОИ

Даниела Петкова: Ще намаляват хората, които имат интерес да прехвърлят парите си в НОИ
публикувано на 22.06.21 в 08:09

Интервю на Марта Младенова с Даниела Петкова
Седмица остава до изчитането на срока, в който 200 хиляди жени на възраст между 60 и 64 години трябва да решат дали да получават и втора пенсия или да прехвърлят партидите си от универсален пенсионен фонд в Националния осигурителен институт, като вземат само една пенсия.
Все още не са финализирани наредбите, които прецизират как точно ще бъдат правени изчисленията. Пенсионните дружества обаче изчисляват „на ръчен режим“ потенциалната втора пенсия на своите клиенти, поясни в интервю за БНР Даниела Петкова, член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Относно отварянето на третия поред прозорец, който дава право на хората да прехвърлят парите си в НОИ Даниела Петкова припомни своята позиция, че правото човек да си прехвърли парите би следвало да е валидно през цялото време до пенсионирането му и да не е ограничавано от подобни срокове.
Според Петкова „няма място за драма“, а напрежение вероятно се създава, защото целта на поставения срок от самото начало е била ясна:
„Хората, притиснати от времето, разбирайки или неразбирайки, имайки или нямайки интерес, да се прехвърлят в НОИ. Очевидно хората не се подлъгват толкова лесно.“
По думите й онези, които имат намерения да прехвърлят парите си, няма да бъдат спрени заради нефинализираните наредби.
Има хора, които вече имат достатъчно натрупани суми по партидите и за тях изобщо не стои въпросът за прехвърляне в НОИ, защото им е по-изгодно да останат във втория стълб, обясни Даниела Петкова.
Поне 30 на сто от хората нямат никакво намерение да се пенсионират, въпреки придобиването на това право, отбеляза тя.
Ако изключим тези около 30%, които нямат намерение да се пенсионират и ще продължат да работят, сред останалите 70 на сто е голям делът на тези, които ще получават минимална пенсия от първия стълб, посочи Даниела Петкова. По думите й тези, на които им липсват вноски и в първия стълб и отиват към минимална пенсия, имат интерес да запазят макар и малкото пари във втория стълб, които ще получат еднократно или разсрочено.
Това се случва при хората, които имат липсващи периоди на осигуряване през 19-те години, в които действа вторият стълб.
„Това са хора, които нямат вноски, нямат много натрупани суми, за този период нямат вноски и в първия стълб.“
„И си остава една рискова група, която не пита и чака да се случат от само себе си нещата. Вероятно между тях ще има хора, които в бъдеще ще установят, че е било не толкова разумно да не се интересуват от кой стълб каква пенсия ще получават“, коментира Даниела Петкова.
След последните промени в Кодекса за социално осигуряване, правото на пенсия от втория стълб настъпва при навършване на възраст, без да е необходим стаж, за разлика от изискването за първия стълб, изтъкна Петкова.  
Има твърде много хора, които получават право да се пенсионират по втория стълб, преди да могат да го направят по първия, допълни тя.
За тази група е лично решението дали да започнат да получават парите си от втория стълб, тъй като от първия няма да имат право на пенсия в следващите 4-5 години.
Има и немалка група хора, които са натрупали по партидите си във втория стълб 5-6-7 хиляди лева и ще получават разсрочено плащане, а не пожизнена пенсия.
„Стигне ли се до тази сума, отиваме към границата, при която хората трябва да преценяват – третата група, дали да прехвърлят парите си или не, въз основа на сравнение между две пожизнени пенсии – една от първи стълб, една от втори.“
Най-после намалението на държавната пенсия ще бъде сведено до нормални размери – до под 10%, което доста сериозно променя картината, коментира още Даниела Петкова.
Групата хора с право на пожизнена пенсия от втория стълб, която ще замества намалението от държавната пенсия, става много голяма в полза на тези, които ще имат интерес да си получават парите от втория стълб, заяви Петкова.
„След всяка следваща година натрупванията в партидите се увеличават и хората, които ще имат интерес да се прехвърлят в НОИ, ще намаляват.“
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Даниела Петкова: Ще намаляват хората, които имат интерес да прехвърлят парите си в НОИ
публикувано на 22.06.21 в 08:09Даниела Петкова: Ще намаляват хората, които имат интерес да прехвърлят парите си в НОИ
публикувано на 22.06.21 в 08:09

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на "БНР" 

Страници:

2начало