Новини за дейността

10.09.2021
Като един от активните членове на европейската kонфедерация на пенсионните асоциации PensionsEurope (PE), БАДДПО ви информира за приноса на РЕ към дейността на EIOPA за развитието на Pension Tracking Systems (системи за проследяване на пенсиите) и

04.09.2021
Започна изплащането на вторите пенсии на родените след 1 януари 1960 година

19.08.2021
Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2021 г. 18/08/2021

13.08.2021
Промяна на бранда на NN Пенсионно осигуряване

05.11.2019
Даниела Петкова за броя на осигурените лица у нас

24.01.2019
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2016 г. до 31.12.2018 г. на годишна база

06.12.2018
Промяна в Управителния съвет на БАДДПО

19.10.2018
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2016 г. до 28.09.2018 г. на годишна база

19.09.2018
Нaционална кръгла маса на тема: „80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност „Застраховането и социалното дело“. 80 години традиции, лидерство, предизвикателства.“

23.07.2018
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2016 г. до 29.06.2018 г. на годишна база

Страници:

1начало