Управителни органи

Управителен съвет

Евелина Милтенова

Председател,

Даниела Петкова
член на УС,
председател на УС  на
ПОК "Доверие" АД


Милен Марков
член на УС,
Главен изпълнителен директор на
ПОК "Съгласие" АД


Николай Марев
член на УС,
Главен изпълнителен директор на
ПОК "ДСК – Родина" АД


Владислав Русев
член на УС,
Главен изпълнителен директор на
ПОД "Алианц България" АДАнастас Петров
член на УС,
Изпълнителен директор на
"Ен Ен ПОД" ЕАД


Георги Тодоров
член на УС,
Изпълнителен директор на
ПОАД "ЦКБ – Сила"


Андрей Шотов
член на УС,
Изпълнителен директор на
"ПОД - Бъдеще" АД


Георги Личев
член на УС,
Изпълнителен директор на
ПОД "Топлина" АДДойчо Динев Дойчев
член на УС, изпълнителен директор на "Пенсионноосигурителен институт" АД
Комисия по етика

Кирил Червенков

Председател, Изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ – Сила"

Комисията по етика е постоянен орган към Асоциацията, създаден на основание чл. 28 от Устава на БАДДПО, която следи за спазване на нормите на Кодекса за етика в дейността по допълнителното пенсионно осигуряване.начало