Членове на БАДДПО

Учредяване: 09.05.1994
Лицензия: № 1 / 03.10.2000

Адрес: 1113 София, ул. Тинтява 13Б
тел.: 02/ 464 61 73
факс: 02/ 937 50 15
e-mail: head@poc-doverie.bg
Представителство:
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА - Председател на УС

Учредяване: 09.05.1995
Лицензия: № 2 / 03.10.2000

Адрес: 1309 София, бул. "Т. Александров" 117
тел.: 02/ 816 45 65
факс: 02/ 816 45 66
e-mail: headoffice@saglasie.bg
Представителство:
МИЛЕН МАРКОВ - Главен изпълнителен директор
ОГНЯН ГЕОРГИЕВ
- Изпълнителен директор

Учредяване: 21.10.1997
Лицензия № 4 / 03.10.2000

Адрес: бул. "Ал. Стамболийски"  101, МОЛ София, София Тауър, ет. 4, 1303 София
тел.: 02/ 942 70 17, 02/ 942 70 27
факс: 02/ 942 70 18
e-mail: rodina@dskrodina.bg
Представителство:
НИКОЛАЙ МАРЕВ - Главен изпълнителен директор
РУМЯНА СОТИРОВА - Изпълнителен директор

Учредяване: 06.03.1996
Лицензия № 05 / 3.10.2000

Адрес:  1407 ,София, район Лозенец, ул. Сребърна № 16,
тел.: 02/ 933 48 00
факс: 02/ 981 53 02
e-mail: pod@allianz.bg
Представителство:
ВЛАДИСЛАВ РУСЕВ - Главен изпълнителен директор
ЦВЕТОМИР ИЛИЕВ - Изпълнителен директор

Учредяване: 02.07.1998
Лицензия № 6 , дата: 03.10.2000


Адрес: 1404 София, бул. България 49Б
тел.: 02/ 960 84 44, 02/ 960 84 00
факс: 02/ 960 84 84
e-mail: pension.fund@nnbulgaria.com
Представителство:
НИКОЛАЙ СТОЙКОВ - Главен изпълнителен директор
АНАСТАС ПЕТРОВ - Изпълнителен директор

Учредяване: 14.11.1994
Лицензия № 8 / 03.11.2000

Адрес: 1113 София, бул. Цариградско шосе 87
тел.: 02/ 810 80 10, 02/ 981 17 74
факс: 02/ 810 80 20
e-mail: office@ccb-sila.com
Представителство:
ГЕОРГИ ТОДОРОВ - Изпълнителен директор
САВА СТОЙНОВ - Изпълнителен директор
КИРИЛ ЧЕРВЕНКОВ - Изпълнителен директор

Учредяване: 08.08.2003
Лицензия № 01, дата: 12.08.2003

Адрес: 1592 София, бул."Христофор Колумб" 43, ет.7
тел.: 02/ 489 65 05
факс.: 02/ 981 90 65
e-mail: office@pod-budeshte.bg
Представителство:
АНДРЕЙ ШОТОВ - Изпълнителен член
ВЕНЕЛИН МИЛЕВ - Изпълнителен член

Учредяване: 27.09.2006
Лицензия: № 02-ПОД/17.08.2006г.

Адрес: 1000 София, ИЗ "Орион"
ул."3020" 34
тел.: 02/ 821 99 95; 02/ 821 99 96
факс:02/ 920 41 51
e-mail: office@pod-toplina.bg
Представителство:
СИЛВИЯ ГАБРОВСКА - Изпълнителен директор
ГЕОРГИ ЛИЧЕВ - Изпълнителен директор

Учредяване: 24.04.2008
Лицензия: 03-ПОД/28.02.2008

Адрес: п.к. 1618 София, бул."Цар Борис III" 136 В
тел
.: 02/ 805 53 08, 02/ 805 53 83
факс: 02/ 805 53 08
e-mail: head@pensionins.com
Представителство:
ДОЙЧО ДОЙЧЕВ- Председател на СД и Изпълнителен директорначало