Според вас какви пенсионни продукти трябва да се предлагат от Универсалните пенсионни фондове:

Само един вид - пожизнени пенсии 20.3%
Няколко вида - пожизнени пенсии, срочни пенсии или разсрочено изплащане на натрупаните средства 69.6%
Не мога да преценя 10.1%

Общо гласували: 69