Според вас какви пенсионни продукти трябва да се предлагат от Универсалните пенсионни фондове:

Само един вид - пожизнени пенсии 19.2%
Няколко вида - пожизнени пенсии, срочни пенсии или разсрочено изплащане на натрупаните средства 71.2%
Не мога да преценя 9.6%

Общо гласували: 73