Според вас какви пенсионни продукти трябва да се предлагат от Универсалните пенсионни фондове:

Само един вид - пожизнени пенсии 21.0%
Няколко вида - пожизнени пенсии, срочни пенсии или разсрочено изплащане на натрупаните средства 71.0%
Не мога да преценя 8.0%

Общо гласували: 100