Чуждестранни изследвания и публикации

Приет е закон за реформиране на чилийската пенсионна система

Чилийската камара на представителите прие Закона за реформиране на пенсионната система. Един от аспектите на предвидените в него промени е създаването на пенсионна система на солидарен принцип за лицата, които поради някаква причина нямат право на пенсия, както и за онези, които не са успели да спестят достатъчно, за да си осигурят достойна пенсия.

Можете да прочетете целия текст тук


ФИАП, 2008 г.


Мултифондове. Съпоставка на законовата регламентация в Чили, Мексико и Перу

През последните години в капиталовите системи за задължително пенсионно осигуряване с индивидуални вноски се наблюдава тенденция към пенсионни схеми, които предлагат на осигурените лица възможност за избор между различни инвестиционни портфейли. Тази нова система е позната под името "мултифондове".

Можете да прочетете целия текст тук
Можете да прочетете целия текст тук


ФИАП, Серия , 2008 г.


Дванадесетте основни правила за една добра пенсионноосигурителна система

"Пенсионните фондове функционират в Чили малко повече от две десетилетия, а в останалите страни от Латинска Америка и в страните от Източна Европа, вече няколко години. През този първоначален етап системата на пенсионните фондове постигна значителен напредък , а в някои случаи и пълна консолидация."

Можете да прочетете целия текст тук


Международна федерация на администраторите
на пенсионни фондове (FIAP), 2003 г.


Страници:

4


начало