Чуждестранни изследвания и публикации

Конкретни препоръки на ЕК, касаещи пенсионната система, към страните членки

На 30 май 2012 г. Европейската комисия отправи препоръки до 27-те държави членки да предприемат реформи за постигане на стабилност и растеж и за създаване на работни места. Според председателя на ЕК Хосе Мануел Барозо тези промени са част от последователния подход за „възстановяване на баланса на европейската икономика”.

Можете да прочетете целия текст тук


ЕФРП, 2012 г.


БЯЛА КНИГА - Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии

Застаряването на населението представлява основно предизвикателство за пенсионните системи във всички държави-членки. При увеличената продължителност на живота, ако жените и мъжете не остават трудово активни до по-късна възраст и не спестяват повече средства за пенсионирането си, адекватността на пенсиите няма да може да бъде гарантирана, тъй като необходимото увеличение на разходите ще бъде неприемливо.

Можете да прочетете целия текст тук


Европейска комисия, 2012 г.


Годишен обзор на растежа за 2012 година

Публикуваните на 10 ноември 2011 г. от Комисията прогнози за 2011—2013 г. показват, че възстановяването на икономиката е в период на застой и че ниските нива на доверие се отразяват отрицателно на инвестициите и потреблението. Липсата на доверие се дължи на отрицателната взаимовръзка между кризата на държавния дълг и положението на финансовия сектор в съчетание със забавянето на световната икономика. Това засегна особено силно еврозоната. В резултат на това през следващата година БВП вероятно ще е в стагнация, а през 2012 г. цялостният растеж в ЕС се очаква да бъде слаб—0,6 %. Равнищата на безработица вероятно ще останат високи — около 10 % през 2012 г. и 2013 г., което обостря социалните последици от кризата.

Можете да прочетете целия текст тук


Европейска комисия, 2011 г.


Становище на ЕФРП по предложение на ЕК за Директива относно обща система за данък върху финансовите транзакции

Можете да прочетете целия текст тук


ЕФРП, 2011 г.


Коментари по проекта на Добри практики при използването на алтернативни инвестиции и деривати от ПФ

Документът съдържа коментари по проекта на "Добри практики при използването на алтернативни инвестиции и деривати от пенсионните фондове" на членове на ФИАП от различни страни.

Можете да прочетете целия текст тук


Членове на ФИАП, 2011 г.


Добри практики при използването на алтернативни инвестиции и деривати от пенсионните фондове - Проект

Финансовата и икономическата криза от 2008/2009 повиши опасенията на пенсионните регулаторни и надзорни институции относно използваните от пенсионните фондове алтернативни инвестиции и деривати.

Можете да прочетете целия текст тук


ОИСР/МОПН, 2011 г.


Колекция Сравнение на регулациите в капиталовопокривните системи в страните - членки на ФИАП

Целта на тази публикация е да представи ясна и схематична информация за най-значимите характеристики на пенсионните системи в страните, въвели реформи чрез включване на задължителни и/или доброволни капиталовопокривни схеми.

Публикацията можете да свалите от тук.


FIAP, 2011 г.


ЗЕЛЕНА КНИГА за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи

Постигането на адекватни и устойчиви доходи след пенсиониране за гражданите на ЕС сега и за в бъдеще е приоритет за Европейския съюз. Постигането на тези цели в една застаряваща Европа е сериозно предизвикателство. Повечето държави-членки се опитват да се подготвят за него с помощта на пенсионни  реформи. Неотдавнашната финансова и икономическа криза задълбочи и разшири обхвата на последиците от трайната тенденция към демографско застаряване. Трусовете, на които бяха подложени икономическият растеж, публичните бюджети, финансовата стабилност и заетостта изостриха нуждата от спешно приспособяване на практиките, свързани с пенсионирането, и начина, по който хората натрупват права за пенсия. Кризата показа, че има какво още да бъде направено, за да се подобри ефективността и сигурността на пенсионните схеми, които не само предоставят средства за достоен живот в напреднала възраст, но и са награда за живот, изпълнен с труд.

Можете да прочетете целия текст тук


Европейска комисия, 2010 г.


Страници:

1


начало