Публикации в пресата

Диалогът за социалната политика станал монолог според Иван Нейков

23.12.2020 г.

Иван Нейков за New.bg.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на News.bg.

Лъжат хората и предизвикват паника за вторите пенсии

18.12.2020 г.

Даниела Петкова, председател на Управителния съвет на ПОК "Доверие", пред "Труд".

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Труд.

Прессъобщение на БАДДПО: Само промяна в КСО може да гарантира правата на гражданите. Пенсионните фондове готови да изплащат вторите пенсии

Становище на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване във връзка публична процедура за обществено обсъждане на проект за ЗИД на КСО

Само приемане и гласуване от Парламента на предложения  за обществено обсъждане ЗИД на Кодекса за социално осигуряване може да гарантира правата на гражданите, които очакват справедлива пенсия спрямо внесените си осигурителни вноски. Дружествата са в пълна готовност да започнат изплащането на допълнителните пенсии от есента на 2021 г. Това се казва в официалната позиция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, изпратена до министъра на труда и социалната политика, г-жа Деница Сачева,  в рамките на процедурата по съгласуване на законопроекта.

Законовата регулация е критично важна и се обсъжда в продължение на повече от три години в работна междуведомствена работна група, водена от МТСП, в която участие са взели активно представители на държавни институции, министерства, работодателски организации и синдикати. В проекта на законопроекта има много позитивни предложения като: ясно дефинирани видове плащания и условията за тях; възможност за осигурените лица да изберат подходящ за тях пенсионен продукт; отделяне на средствата за изплащане в отделни портфейли/резерви; повишени капиталови изисквания; гаранция на брутните вноски; повишени изисквания за предоставяне на информация; разширени права на наследниците и много други.

Оценяваме положително постигнатия конструктивен диалог между социалните партньори, които  принципно подкрепиха законопроекта, регламентиращ фазата на изплащане, по време на извънредното он-лайн заседание на НСТС в понеделник, 07.12.2020 г., като са дискутирани и други предложения.

„Законопроектът има много позитиви, които приветстваме и за чието включване сме работили няколко години в работната група.  Наред с това дружествата очертават и някои зони на подобрение в процеса на одобрение на ЗИД-а, които ще  доусъвършенстват и допълнят  адекватно регулацията и дейността на целия пенсионно-осигурителен сектор. За Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, навременното приемане на ЗИД-а  ще е определящо за плавния старт на изплащане на допълнителните  пенсии от капиталовите стълбове от септември 2021 г.“, посочи Евелина Милтенова, председател на БАДДПО. „Ако законопроектът не се придвижи към Народното събрание  след общественото обсъждане и няма работеща регулаторна уредба за вторите пенсии, то това  би засегнало драстично интереса на осигурените лица, както и би се отразило негативно на българския капиталов пазар и Българската Фондова Борса. Опасяваме се, че забавянето на  законопроекта ще се отрази на доверието в тристълбовия пенсионен  модел  и   от там  може да рефлектира  върху цялата икономика на държавата.“, допълни тя.

Предложеният от МТСП законопроект защитава цялостния формат на пенсионната система в съчетанието на различните стълбове към момента, защото разходопокривния отразява солидарността между поколенията и ангажимента на държавата да осигури пенсии на всички граждани, а капиталовият - личният принос на всеки осигурен, което е своеобразна защита срещу влиянието на неблагоприятните демографски процеси.

За Евелина Милтенова:

Евелина Милтенова, CFA, eMBA, е председател на Управителния съвет на БАДДПО от декември 2018 г. Тя се е изградила професионално в сферата на финансовия сектор и инвестициите, като е натрупала задълбочени познания и дългогодишен опит в областта на банковото дело и фондовата индустрия с фокус на капиталовите пазари у управлението на активи. През професионалната си кариера от над 20 години, тя е заемала ръководни длъжности в международни банки в България, вкл. ИНГБанк и Райфаизен Банк (България), където e била 12 г. Изпълнителен директор и член на УС с ресор финансови пазари и ликвидност. Като утвърден финансов експерт и  един от първите в страната сертифицирани  финансови аналитици от CFA Institute (2001 г), САЩ, в своята дейност тя е тясно свързана с развитието на пенсионната индустрия в България и капиталовите стълбове.

За Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване:

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване е създадена през 1997 г. След 2000 г., когато дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, преминават през процедура по лицензиране, в нея членуват само такива, които имат лиценз за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. В момента, в нейния състав влизат девет лицензирани пенсионно осигурителни дружества, които към деветмесечието на 2020 г., управляват над 16 млрд. лв. нетни активи, които представляват пенсионните спестявания на над 4.8 милиона български граждани. В управителния съвет на БАДДПО влиза по един представител на всяко едно дружество член.

Даниела Петкова: Хората да имат ускорен достъп до парите си в универсалните фондове

07.12.2020 г.

Интервю на г-жа Даниела Петкова, член на УС на БАДДПО, за БНР.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на БНР.

Факти: 45 лв. втора пенсия за жените

04.12.2020 г.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Fakti.bg.

Mediapool.bg: Прехвърлянето на втората пенсия в НОИ диксредитира системата

04.12.2020 г.

Интервю на проф. д-р Йордан Христосков.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Mediapool.bg.

Parite.info: Даниела Бобева разпространи становище за подготвяните промени в Кодекса за социално осигуряване

03.12.2020 г.


Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Parite.info.

Прессъобщение на БАДДПО: Универсалните пенсионни фондове регистрират положителна доходност през 2020 г.

Към момента фондовете преодоляха изоставането от кризата, заяви Даниела Петкова, член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Независимо от COVID кризата, която удари пазарите в началото на 2020 г., доходността на универсалните фондове вече е положителна. Това заяви членът на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и председател на управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" – Даниела Петкова, в предаването Седмицата на Дарик.

Г-жа Петкова защити правото на всеки осигуряващ се да избере дали да остави парите в личните си партиди в универсален пенсионен фонд или да ги влее в общия бюджет на държавното осигуряване, стига това да става в условия на ясно информиране и без подвеждане.

„Очаква се първите жени, родени през 1960 г., да започнат да получават пенсии от универсалните фондове през октомври следваща година“, посочи Даниела Петкова. „За следващите пет години очакваме около 200 хил. човека да се пенсионират и да получават и пенсии от универсалните пенсионни фондове. При капиталовото осигуряване всякакви средни суми са условни, но последните данни на КФН, където са изчистени неактивните партиди, показват, че средната натрупана сума в партидите на първите пенсионери е около 5 хиляди лева. Около 35% от тях, обаче, няма да получат пенсии от ДОО, а ще разчитат само на натрупаните в пенсионния им фонд средства. Това е така, защото те нямат необходимия стаж за получаване на пенсия от държавата“, допълни тя.

Тя защити цялостния формат на пенсионната система в момента, като според нея не трябва да се противопоставят стълбовете, защото разходопокривния отразява солидарността между поколенията и ангажимента на държавата да осигури пенсии на всички граждани, а капиталовият - личният принос на всеки осигурен, което е своеобразна защита срещу влиянието на неблагоприятните демографски процеси.

„По време на криза, всеки лев, без значение на пенсионер или работещ, даден в ръцете му, за да може да излезе на пазара и по този начин да подкрепи бизнеса, купувайки неговите стоки и услуги и да подкрепи брутния вътрешен продукт, като увеличи потреблението, е добра мярка“, подчерта тя. В този смисъл, бързото регламентиране на фазата на изплащане е още по-важно и като антикризисна мярка, защото осигурените лица ще получат достъп до свеж финансов ресурс. Повече налични средства в населението, ще увеличат възможностите за потребление и посрещане на неотложните нужди, особено що се отнася до хората над 60 години, какъвто е случая с пенсионерите в универсални фондове.

Даниела Петкова нарече опит за масова измама, медийните изяви на говорители, които твърдят, че доходността на фондовете е отрицателна и припомни, че от 12 милиарда лева вноските в универсалните пенсионни фондове са увеличени до 13.5 милиарда лева и увери вложителите, че парите им са на сигурно място в пенсионните фондове.

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване напомня на вложителите, че могат във всеки момент да се информират за собствените си партиди и лично да се уверят, че парите им се управляват професионално и прозрачно.

За Даниела Петкова:

Даниела Петкова е председател на УС на ПОК "Доверие". Тя е един от пионерите в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване в България. Започва работа в компанията малко след създаването й през 1994 г., като главен счетоводител, като последователно заема позициите финансов директор, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет. Носител на приз „Буров“ за финансово управление от фондация „Атанас Буров“ и награда за принос в развитието на осигуряването в България на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“


За Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване:

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване е създадена през 1997 г. След 2000 г., когато дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, преминават през процедура по лицензиране, в нея членуват само такива, които имат лиценз за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. В момента, в нейния състав влизат девет лицензирани пенсионно осигурителни дружества, които към деветмесечието на 2020 г., управляват над 16 млрд. лв. нетни активи, които представляват пенсионните спестявания на над 4.8 милиона български граждани. В управителния съвет на БАДДПО влиза по един представител на всяко едно дружество член.

Даниела Петкова, Даниела Петкова, член на УС на БАДДПО, в предаването

28.11.2020 г.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Дарик Радио.

Парите за трета възраст: Има ли криза в пенсионните фондове?

24.11.2020 г.

Анастас Петров, член на УС на БАДДПО, в предаването "Тази сутрин" по bTV.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на bTV.

Страници:

4начало