Публикации в пресата

Публикувана доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 28.06.2019г. - 30.06.2021 г. на годишна база


Повече »


Изказване на Владислав Русев - член на УС на БАДДПО и Главен изпълнителен директор на ПОД "Алианц България" АД пред дир.бг

Повече информация можете да намерите тук
Източник: " ДИР.БГ "

Интервю на Даниела Петкова : около 5000 жени в пенсионна възраст са прехвърлили парите си от втория стълб към НОИ

Повече информация можете да намерите тук


Информация от Комисията за финансов надзор за вторите пенсии

Пояснения от страна на КФН относно определянето на размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове
23/06/2021
 
    Във връзка със зачестили запитвания относно определянето размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове (т.нар. „втора пенсия“) и предвид високия обществен интерес към приемането и привеждането в съответствие на подзаконовите нормативни актове с измененията в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове, обнародвани в ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г., Комисията за финансов надзор (КФН) дава следните пояснения:
    В Кодекса за социално осигуряване (КСО) са посочени видовете пенсионни продукти и задълженията на пенсионноосигурителните дружества във връзка с изплащането и гаранциите за тях. Определянето на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост от универсалните пенсионни фондове е регламентиран на законово ниво и се определя въз основа на следните 3 компонента:

    1. средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице
    Информацията за натрупванията по индивидуалните партиди на осигурените в универсалните пенсионни фондове лица се води от пенсионноосигурителните дружества.   Осигуреното лице има право да получи по всяко време информация за моментното състояние на натрупаните средства по своята индивидуална партида. Независимо от избрания вид плащане – еднократно, срочно или пожизнено, за определянето му се вземат предвид всички средства по индивидуалната партида на лицето към момента на сключване на пенсионния договор.

    2. таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт
    Таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на Националния статистически институт представлява публично достъпна информация, налична на електронната страница на института и се актуализира спрямо календара за статистическа информация. Използването на единна таблица за смъртност и изчисляването на пенсиите от универсалните пенсионни фондове посредством единни формули осигуряват еднакъв начин на изчисляването на пенсиите на всички лица, независимо от фонда, в който се осигуряват.

    3. технически лихвен процент
    При изчисляването на размера на пенсиите се използва технически лихвен процент, който отразява очакванията за доходността от инвестиране на средствата на пенсионерите. Конкретният му размер се определя от всяко пенсионноосигурително дружество при спазване на предвидените нормативни изисквания.
    В тази връзка КФН прие Наредбата за техническите лихвени проценти и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост и Наредбата за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове, имащи отношение към изчисляването на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост. В резултат на което пенсионноосигурителните дружества разполагат с необходимата информация и могат да извършват прогнозните изчисления и да консултират своите клиенти.
 
    По отношение на сроковете за упражняване на правото на лицата за избор на осигуряване:
    Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на пенсионна възрастта и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване.

    От 01 януари 2022 г. действат други срокове за упражняване на това право:
    - от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    - от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    - от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    - от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;
    - след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на "КФН" 

Даниела Петкова: Ще намаляват хората, които имат интерес да прехвърлят парите си в НОИ

Даниела Петкова: Ще намаляват хората, които имат интерес да прехвърлят парите си в НОИ
публикувано на 22.06.21 в 08:09

Интервю на Марта Младенова с Даниела Петкова
Седмица остава до изчитането на срока, в който 200 хиляди жени на възраст между 60 и 64 години трябва да решат дали да получават и втора пенсия или да прехвърлят партидите си от универсален пенсионен фонд в Националния осигурителен институт, като вземат само една пенсия.
Все още не са финализирани наредбите, които прецизират как точно ще бъдат правени изчисленията. Пенсионните дружества обаче изчисляват „на ръчен режим“ потенциалната втора пенсия на своите клиенти, поясни в интервю за БНР Даниела Петкова, член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Относно отварянето на третия поред прозорец, който дава право на хората да прехвърлят парите си в НОИ Даниела Петкова припомни своята позиция, че правото човек да си прехвърли парите би следвало да е валидно през цялото време до пенсионирането му и да не е ограничавано от подобни срокове.
Според Петкова „няма място за драма“, а напрежение вероятно се създава, защото целта на поставения срок от самото начало е била ясна:
„Хората, притиснати от времето, разбирайки или неразбирайки, имайки или нямайки интерес, да се прехвърлят в НОИ. Очевидно хората не се подлъгват толкова лесно.“
По думите й онези, които имат намерения да прехвърлят парите си, няма да бъдат спрени заради нефинализираните наредби.
Има хора, които вече имат достатъчно натрупани суми по партидите и за тях изобщо не стои въпросът за прехвърляне в НОИ, защото им е по-изгодно да останат във втория стълб, обясни Даниела Петкова.
Поне 30 на сто от хората нямат никакво намерение да се пенсионират, въпреки придобиването на това право, отбеляза тя.
Ако изключим тези около 30%, които нямат намерение да се пенсионират и ще продължат да работят, сред останалите 70 на сто е голям делът на тези, които ще получават минимална пенсия от първия стълб, посочи Даниела Петкова. По думите й тези, на които им липсват вноски и в първия стълб и отиват към минимална пенсия, имат интерес да запазят макар и малкото пари във втория стълб, които ще получат еднократно или разсрочено.
Това се случва при хората, които имат липсващи периоди на осигуряване през 19-те години, в които действа вторият стълб.
„Това са хора, които нямат вноски, нямат много натрупани суми, за този период нямат вноски и в първия стълб.“
„И си остава една рискова група, която не пита и чака да се случат от само себе си нещата. Вероятно между тях ще има хора, които в бъдеще ще установят, че е било не толкова разумно да не се интересуват от кой стълб каква пенсия ще получават“, коментира Даниела Петкова.
След последните промени в Кодекса за социално осигуряване, правото на пенсия от втория стълб настъпва при навършване на възраст, без да е необходим стаж, за разлика от изискването за първия стълб, изтъкна Петкова.  
Има твърде много хора, които получават право да се пенсионират по втория стълб, преди да могат да го направят по първия, допълни тя.
За тази група е лично решението дали да започнат да получават парите си от втория стълб, тъй като от първия няма да имат право на пенсия в следващите 4-5 години.
Има и немалка група хора, които са натрупали по партидите си във втория стълб 5-6-7 хиляди лева и ще получават разсрочено плащане, а не пожизнена пенсия.
„Стигне ли се до тази сума, отиваме към границата, при която хората трябва да преценяват – третата група, дали да прехвърлят парите си или не, въз основа на сравнение между две пожизнени пенсии – една от първи стълб, една от втори.“
Най-после намалението на държавната пенсия ще бъде сведено до нормални размери – до под 10%, което доста сериозно променя картината, коментира още Даниела Петкова.
Групата хора с право на пожизнена пенсия от втория стълб, която ще замества намалението от държавната пенсия, става много голяма в полза на тези, които ще имат интерес да си получават парите от втория стълб, заяви Петкова.
„След всяка следваща година натрупванията в партидите се увеличават и хората, които ще имат интерес да се прехвърлят в НОИ, ще намаляват.“
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Даниела Петкова: Ще намаляват хората, които имат интерес да прехвърлят парите си в НОИ
публикувано на 22.06.21 в 08:09Даниела Петкова: Ще намаляват хората, които имат интерес да прехвърлят парите си в НОИ
публикувано на 22.06.21 в 08:09

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на "БНР" 

Даниела Петкова: Няма основания за тревога за пенсионните спестявания на нашите клиенто

Председателят на управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания "Доверие" Даниела Петкова гостува на Дарик Радио. Тя е член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).
Имаше много шум за борсови манипулации, източване на инвеститори, в това число и пенсионни фондове. С непредубедено око може да види какви са резулатите на държавата с предходната година по отношение на инвестиции и доходност.

Миналата година през март в следствие на вирусната криза имаше сериозни проблеми за всички инвеститори в целия свят. Борсовите индекси коригира силно в отрицателна посока. Това се отрази сериозно се отрази на пенсионните фондове и доходността в България. Кризите идват и си отиват. Факт е, че до края на годината възстановхме доходността на всички пенсионни фондове. В края на лятото ни се виждаше малко вероятно, но в крайна сметка успяхме. Тази година пазарът е колеблив. Но към сегашния момент сме на положителна територия всички пенсионни фондове. Не сме далеч от резултатите на март миналата година.

Колеблив е пазара, но сме положителна територия. Положителната доходност на пенсионните фондове се движи между 0,5 до към 3 %. Всичко е нормално.

Приветстваме всяка грижа за спестяването на фондове. Има достатъчно инвестиции на банки и фондове.  След проверките няма основания за тревога за пенсионните спестявания на нашите клиенти.

Доходността е гаранцията. При положението, че имаме тази доходност няма причина за паника. Винаги има акция, която върви надолу, но е важен крайният резултат.

Как се вземат решения за инвестиции? При нас това се случва с инвестиционен комитет, който е отговорен. Едно от изискванията е, че комитетът взима единодушно решение.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на "Дарик Радио" Седмицата.

Проведена онлайн церемония и връчване на годишни награди

Днес 27.05.2020г. от 11ч. за проведе Онлайн церемонията по връчване на годишните награди "Застраховател на годината" и "Застрахователен брокер на годината" за 2020 година. Церемонията беше излъчена във фейсбук страницата на ВУЗФ  в онлайн формат заради ограниченията, наложени във връзка с епидемията от коронавирус в страната.
В качеството си на Председател на БАДДПО и член на Организационния Комитет на събитието за застрахователи и пенсионни компании Евелина Милтенова присъства лично на събитието, организирано от ВУЗФ и представи номинираните компании.
За тринадесета поредна година бяха връчени традиционните  годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас - "Застраховател на годината", "Застрахователен брокер на годината" и „Пенсионноосигурително дружество за 2020 година“.
Специални гости на церемонията бяха г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор и г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", Лазар Лазаров – зам.-министър на МТСП, както и др. официални гости, които наградиха отличените.
В частта от конкурса „Пенсионноосигурително дружество на годината – 2020 г.“ бяха връчени отличия в 3 категории,  като следните компании получиха призовете:
•    „Пенсионноосигурително дружество на годината 2020“ за дейността по Допълнително задължително пенсионно осигуряване – ПОК „Доверие“ АД
•    „Пенсионноосигурително дружество на годината 2020 за дейността по Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“ – ПОД „Алианц България“ АД
•    „Пенсионноосигурително дружество на годината 2020 г. за най-динамично развитие в дейността си“ – ПОД „Бъдеще“ АД

Церемония по награждаване на престижни годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас на 27.05.2021 г.

На 27 май награждават най-добрите застрахователни компании у нас
Официалната церемоня започва от 11:00 часа във ВУЗФ
За 13-а поредна година ще бъдат връчени най-престижните годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас - „Застраховател на годината“, “Пенсионноосигурително дружество на годината” и “Застрахователен брокер на годината”, както и годишните награди на фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски”.
Организатори на събитието са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на застрахователните брокери, които ще отличат най-добрите компании в сектора.
Наградите ще бъдат връчени на официална церемония на 27 май 2021 г. от 11:00 часа във ВУЗФ, която ще се проведе онлайн и ще бъде излъчена на живо във Facebook страницата на ВУЗФ.
Специални гости на церемонията ще бъдат г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, г-н Владимир Савов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и г-жа Диана Йорданова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор", които ще връчат и част от наградите на победителите.
Ще бъдат връчени отличия в 9 категории, като победителите ще бъдат определени от експертно жури, съставено от представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии.
Най-добрите компании ще получат призове в следните категории:
•    Застраховател на годината – Общо застраховане
•    Застраховател на годината – Животозастраховане
•    Най-динамично развиващо се застрахователно дружество
•    Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително задължително пенсионно осигуряване”
•    Пенсионноосигурително дружество на годината “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване”
•    Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество
•    Застрахователен брокер на годината - Общо застраховане
•    Застрахователен брокер на годината - Животозастраховане
•    Застрахователен брокер на годината - Най-динамично развиващо се дружество
Фондация “Проф. д-р В. Гаврийски” ще връчи за 23-та година своите специални награди “За цялостен принос в развитието на българското застраховане“, „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ и "За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" на заслужили експерти и мениджъри, лидери в своя сектор.
За втора поредна година церемонията ще бъде проведена в онлайн формат, с ограничено присъствие на гости заради епидемията от коронавирус в страната.
Събитието по традиция се посещава от застрахователния и финансовия елит на България, ръководители на държавните институции и регулаторните органи, на академичните среди и бизнеса.
Медийни партньори на годишните награди са: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgariа, Bulgaria ON AIR, Dnes.bg, Money.bg, Еconomic.bg, Standartnews.com, Insmarket.bg.

Становище на БАДДПО относно твърдения на С.Илчовски

СТАНОВИЩЕ
на
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)
 

Поради широкия медиен и обществен интерес, породен от изказвания, направени  от г-н Светослав Илчовски и последвалите от това редица други публични изказвания, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) би искала да изяви своя позиция, доколкото част от изказванията касаят акции на „Градус“ АД, в които седем пенсионно-осигурителни дружества са инвестирали общо 46 млн лева, представляваща 0.28% от активите на управляваните от тях пенсионни фондове към дата 31.12.2020 г. Следва да се отбележи, че сред инвеститорите в първичното публично предлагане на акции на компанията, със значителен дял, са и няколко банки, застрахователни дружества и договорни фондове, също управляващи спестявания на гражданите.
Съгласно българското законодателство пенсионно-осигурителните дружества инвестират в определен набор от финансови инструменти, като акцент са публично търгуваните на фондова борса финансови инструменти, които са обвързани със задълженията за разкриване на информация, редица механизми за защита в полза на миноритарните акционери, външен одит на финансовите показатели и държавен контрол в лицето на Комисията за финансов надзор. Чрез процедурата на потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции (както е настоящия случай от 2018 г.) от Комисията за финансов надзор, се гарантира проверка на правното и финансово състояние на дружеството, желаещо да търси финансиране на дейността си през капиталовия пазар.
Публичните компании се ползват с определени законни защити и ние сме длъжни да се съобразяваме с тях, дори и други да не го правят.
Следим развитието на ситуацията, породена от изказванията на г-н Илчовски. По-голямата част от тях касаят теми и лица, които нямат общо с пенсионно - осигурителната дейност в страната и поради това пенсионно-осигурителните дружества нямат право да вземат отношение, но частта от тях, които касаят първичното публично предлагане на акции на „Градус“ АД от 2018 г. представлява сериозен интерес за нас и нашите клиенти.  В тази връзка молим всяко лице или институция, разполагащи с конкретна информация и доказателства за злоупотреби по това първично публично предлагане и последващата дейност на „Градус“ АД като публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, вкл. при данни за наличие на неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта, финансовите отчети, уведомления и друга информация, която се разкрива публично съгласно закона, да ги предостави и на БАДДПО. Законът ни дава право като миноритарни акционери, каквито са пенсионноосигурителните дружества, закупили акции на „Градус“ АД, да изискат документи от компанията, свързани с нейната дейност. Пенсионно-осигурителните дружества са готови да извършат такава вътрешна проверка, но без конкретна насока тя би била неефективна.
При установяване на злоупотреба, пенсионно-осигурителните дружества ще предприемат всички възможни действия за защита на интересите на техните клиенти. Това важи както при злоупотреба при първичното предлагане на акции на „Градус“ АД и неговата дейност като публично дружество, така и при публично разпространяване на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа за акциите и така да влияе негативно на тяхната цена. В тази връзка БАДДПО ще настоява пред Комисията за финансов надзор да извърши необходимите проверки и да упражни своите функции и правомощия с цел защита на интересите на инвеститорите и осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари съгласно чл. 11 от Закона за комисията за финансов надзор.
Всякакви действия ще бъдат съобразени и с резултатите от проверките, извършени от институциите, заети със случая.                    Управителен съвет на БАДДПО

Кои втори пенсии ще се наследяват и кои - не

04.03.2021 г.

БАДДПО отговаря на въпроси пред Dir.bg.

Повече информация можете да намерите тук
Източник: сайт на Dir.bg.

Страници:

1начало