Публикации на БАДДПО

Данъчният режим - основен фактор за развитието на доброволното пенсионно осигуряване

Бюлетин на НОИ – бр.4, 2006г.
20.11.2006

Както стана традиция и 2006 г. не мина без проектирането на нови промени в данъчното законодателство, касаещо допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Традицията се спази и в това, тези промени да предизвикат задълбочена дискусия за необходимите и целесъобразни промени, които да осигурят по-нататъшно развитие на този вид допълнително осигуряване.

Никола Абаджиев, председател на БАДДПО

Можете да прочетете целия текст тук« назад

начало