Публикации на БАДДПО

От стабилност към устойчиво развитие

Никола Абаджиев
19.11.2007

Бюлетин на НОИ, бр.4, 2007г.

Резултатите от осъществяването на българската пенсионна реформа и по-конкретно на възприетата тристълбова пенсионна система налагат извода, че тази система вече се нуждае от преминаването й от етапа на утвърждаване и стабилизация към етап на устойчиво дългосрочно развитие. За да се премине към този нов качествен по своето съдържание етап обаче, трябва да се създадат съответните и необходими условия за това.

Можете да прочетете целия текст тук« назад

начало