Награди

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2014г.


Наградите са връчени по време на 17-та Годишна среща на БАДДПО, проведена на 17 декември 2014 г. в София

Анастас Петров - член на УС на БАДДПО, изп. директор на "Ай Ен Джи ПОД "ЕАД,
Весела Николаева – журналист от в-к “Дневник”, Христиания Червенкова, репортер от телевизия "България Он Еър", Никола Абаджиев - Председател на БАДДПО


ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА ЖУРНАЛИСТИ


Награда на БАДДПО за 2014 г.

за актуално и многостранно телевизионно отразяване
на постиженията и перспективите за развитието
на дейността по допълнително пенсионно осигуряване
се присъжда на

Телевизия "България Oн Eър"


Награда на БАДДПО за 2014 г.

за актуално отразяване на постиженията
и перспективите за развитието на дейността
по допълнително пенсионно осигуряване
се присъжда на

Весела Николаева,
журналист от в-к "Капитал Daily"


Награда на БАДДПО за 2014 г.

за актуално и аналитично отразяване на постиженията
и перспективите за развитието на дейността
по допълнително пенсионно осигуряване
се присъжда на

Интернет медия "Investor.bg"


Награда на БАДДПО за 2014 г.

за актуално и многостранно отразяване на постиженията
и перспективите за развитието на дейността
по допълнителното пенсионно осигуряване
се присъжда на

Интернет медия "Dir.bg"
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2012г.Наградите са връчени по време на Тържественото отбелязване на 15-тата годишнина от учредяването на БАДДПО, проведено на 18 декември 2012г. в София
Петър Андасаров - изп. директор на в-к "Застраховател прес", Бистра Георгиева - гл. редактор на в-к "Банкеръ", Кристиан Костов - управител на Profit.bg, Тодор Тодоров - отговорен редактор "Компании и пазари в-к "Капитал Daily", Ангел Джалъзов - зам. председател на Комисията за финансов надзор, Дина Христова - журналист, представляващ в-к "Сега", Анета Милкова - член на УС на Българска национална телевизия, Никола Абаджиев - Председател на БАДДПО, Доника Ризова - PR на телевизия "България он еър", Анастас Петров - член на УС на БАДДПО, изп. директор на "Ай Ен Джи ПОД "ЕАД


ЮБИЛЕЙНИ НАГРАДИ на БАДДПО

за дългогодишно актуално и многостранно отразяване на постиженията, проблемите и перспективите за развитието на дейността по допълнителното
пенсионно осигуряване в Р. България


Вестник "Банкеръ"


Вестник "Капитал Daily"

Българска национална телевизияВестник "Застраховател прес"Елект
ронна медиа "Profit.bg
 
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2012г.


Специална награда на БАДДПО за 2012 г.

за проявената висока активност в аналитичното и професионално отразяване на дейността на допълнителното пенсионно осигуряване през 2012г. се присъжда на

Вестник "Сега"Специална награда на БАДДПО за 2012г.

за активно начало в многостранното телевизионно
отразяване на обществения и професионален дебат по проблемите на пенсионната реформа и едйността на капиталовите пенсионни фондове се присъжда на

Телевизия „България Он Еър”

ГОДИШНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2010г.

Наградите са връчени на Годишната среща на БАДДПО,
проведена на 16 декември 2010г. в София
Ангел Джалъзов - Зам. председател на Комисията за финансов надзор, Никола Абаджиев - Председател на БАДДПО, Светла Костадинова, Симеон Дянков - Министър на финансите, Мила Кисьова, Тотю Младенов - Министър на труда и социалната политика, Дина Христова, Мишел ГутсузянГОДИШНИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА ЖУРНАЛИСТИ

ГОЛЯМАТА НАГРАДА на БАДДПО за 2010 г.

за актуално и многостранно професионално отразяване на постиженията и проблемите в  дейността по допълнителното пенсионно осигуряване
се присъжда на

Г-жа Дина Христова - журналист от в-к "Сега"

Наградата включва: грамота, кристална купа с надпис и командировка в чужбина за сметка на БАДДПО, при участие на нейни представители в международен форум по проблемите на пенсионното осигуряване през 2011 г.


СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на БАДДПО за 2010 г.


за задълбоченост и аналитичност в отразяването на постиженията, проблемите и перспективите за развитието на допълнителното пенсионно осигуряване
се присъжда на
 
Г-н Мишел Гутсузян  – журналист от в-к „Дневник”

Наградата включва: грамота и материална награда /нет-бук/


СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на БАДДПО за 2010 г.


за активна журналистическа позиция по въпросите за ролята на капиталовите пенсионни фондове и резултатите от тяхната дейност в осъществяването на пенсионна реформа
се присъжда на

Г-жа Мила Кисьова – журналист от в-к “Пари”

Наградата включва: грамота и материална награда /нет-бук/


НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА МЕДИИНАГРАДА на БАДДПО ЗА ЕЛЕКТРОННА МЕДИА


за активност, широкообхватност и професионализъм в публикуването на актуална информация, експертни анализи, становища и предложения по проблемите на пенсионното осигуряване и пенсионната реформа
се присъжда на

БЮЛЕТИН „ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА” - ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Наградата включва: грамота и кристална купа с надпис

ГОДИШНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2009г.

Наградите са връчени на Годишната среща на БАДДПО,
проведена на 17 декември 2009г. в СофияНикола Абаджиев, Председател на БАДДПО, Христина Митрева, Зам. министър на труда и социалната политика, проф.д.ик.н. Нено Павлов, Зам. председател на Комисията за финансов надзорГОДИШНИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА ЖУРНАЛИСТИ


ГОЛЯМАТА НАГРАДА на БАДДПО за 2009 г.

за актуално и многостранно професионално отразяване на постиженията и проблемите в  дейността по допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на

Г-жа Весела Николаева – журналист от в-к “Дневник”

Наградата включва: грамота и материална награда /нет-бук/


СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на БАДДПО


за активна журналистическа позиция по проблемите и перспективите на допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на

Г-н Марио Гаврилов – журналист, водещ икономическите новини на Българска Национална телевизия

Наградата включва: грамота и материална награда /нет-бук/СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на БАДДПО


за успешно начало в журналистическата дейност по отразяването на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на

Г-жа София Терзийска – журналист от в-к “24 часа”

Наградата включва: грамота и материална награда


НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА МЕДИИ


НАГРАДА на БАДДПО ЗА ПЕЧАТНА МЕДИА


за дългогодишно постоянство и професионализъм в публикуването на актуална информация и анализи за проблемите и постиженията на  дейността по допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на

ВЕСТНИК „КАПИТАЛ”

Наградата включва: Кристална купа с надпис и грамота


ГОДИШНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2007г.

Наградите са връчени на Годишната среща на БАДДПО,
проведена на 12 декември 2007г. в София


Никола Абаджиев, Председател на БАДДПО, Хасан Адемов, Председател на Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание, Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика, Николай Николов, секретар по социалната политика на Президента на Република България, Йордан Христосков, Управител на Националния осигурителен институт


ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА ЖУРНАЛИСТИГОЛЯМАТА НАГРАДА на БАДДПО за 2007 г.

за дългогодишно  професионално отразяване на постиженията и проблемите в развитието на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на:

Г-жа АЛБЕНА АЛЕКСИЕВА- журналист на Insurance.bg и в-к "КЕШ"
Наградата включва:  грамота и парична награда.СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА БАДДПО

за аналитичност и обективност в отразяването на постиженията и проблемите в развитието на допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на:

Г-н НАЙДЕН НЕДЯЛКОВ - журналист от в-к "Пари"
Наградата включва: грамота и парична награда.


 
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА БАДДПО

за активна журналистическа позиция по проблемите и перспективите на допълнителното пенсионно осигуряване награда се присъжда на:

Г-н СТЕФАН КЮЧУКОВ– журналист от "Стандарт “
Наградата включва: грамота и парична награда.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА БАДДПО

за успешен журналистически дебют в отразяването на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на:

Г-жа ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА - журналист от в-к "Дневник"
Наградата включва: грамота и парична награда.

НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА МЕДИИ


НАГРАДА НА БАДДПО ЗА ЕЛЕКТРОННА МЕДИА

за направените първи стъпки към активното отразяване на актуалните събития и проблеми на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на:

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
Наградата включва: кристален купа с надпис и грамота.

ГОДИШНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2006г.

Наградите са връчени на Годишната среща на БАДДПО,
проведена на 20 декември 2006г. в София

 

Никола Абаджиев, Председател на БАДДПО
Хасан Адемов, Председател на Комисията по труда и социалната политика на НС
Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политикаГОДИШНИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА ЖУРНАЛИСТИ

ГОЛЯМАТА НАГРАДА на БАДДПО за 2006 г.

за актуално и професионално отразяване на постиженията и проблемите на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на:

Г-жа МАРИНА ЦВЕТКОВА - журналист от в-к "Банкеръ"
Наградата включва: кристална лупа с надпис, грамота и парична награда.

 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА БАДДПО

за активна журналистическа позиция по проблемите и перспективите в развитието на допълнителното пенсионно осигуряване награда се присъжда на:

Г-жа АЛБЕНА АЛЕКСИЕВА – журналист от “INSURANCE.BG “
Наградата включва: кристална купа с надпис, грамота и парична награда.

Във връзка с наградата,
БАДДПО връчва грамота на вестник “КЕШ”.


 
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА БАДДПО

за аналитичност и обективност в отразяването на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на:

Г-н БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ - журналист от в-к "ДНЕВНИК"
Наградата включва: кристална купа с надпис, грамота и парична награда.НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА МЕДИИ

НАГРАДА НА БАДДПО ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЕЧАТНА МЕДИА

за професионална настойчивост в отразяването на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване и пенсионната реформа се присъжда на:

ВЕСТНИК “ ЗАСТРАХОВАТЕЛ”
Наградата включва: кристален плакет с надпис и грамота на БАДДПО.НАГРАДА НА БАДДПО ЗА ЕЛЕКТРОННА МЕДИА

за проявената активност в отразяването на актуални събития и проблеми в дейността по допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на:

ЕЛЕКТРОННАТА МЕДИЯ “ ТВ 7”
Наградата включва: кристален плакет с надпис и грамота на БАДДПО


 

 
ГОДИШНИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА 2005г.

Наградите са връчени на Годишната среща на БАДДПО,
проведена на 20 декември 2005г. в София


Никола Абаджиев,
председател на БАДДПО

Хасан Адемов, председател на Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание

Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика


ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА ЖУРНАЛИСТИ

ГОЛЯМАТА НАГРАДА на БАДДПО за 2005 г.

за дългогодишно професионално отразяване на постиженията и проблемите в развитието на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на

Г-жа ГЕРГАНА ИВАНОВА – журналист от в-к “ПАРИ”
Наградата включва: кристална купа с надпис, грамота и парична награда

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на БАДДПО за 2005 г.

за аналитичност и активна журналистическа позиция по проблемите и перспективите в развитието на допълнителното пенсионно осигуряване се присъжда на:

Г-жа МАРИНА ЦВЕТКОВА – журналист от в-к “БАНКЕР”
Наградата включва: кристална купа с надпис, грамота и парична награда

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на БАДДПО за 2005 г.

за обективност в отразяването на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване присъжда на:

Г-н ХРИСТО ШЕМТОВ – журналист от в-к “КАПИТАЛ”
Наградата включва: кристална купа с надпис, грамота и парична награда

НАГРАДАТА на БАДДПО за 2005 г.

за проявяваната професионална настойчивост в отразяването на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване на страниците на в-к “Застраховател” присъжда на:

Г-н ПЕТЪР АНДАСАРОВ, директор на в-к “ЗАСТРАХОВАТЕЛ”
Наградата включва: грамота, парична и предметна награда

 

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БАДДПО ЗА МЕДИИ

НАГРАДАТА НА БАДДПО ЗА ПЕЧАТНА МЕДИА

за дългогодишно и професионално отразяване дейността по допълнително пенсионно осигуряване се присъжда на

ВЕСТНИК “П А Р И”
Наградата включва: кристален плакет с надпис и грамота на БАДДПО

НАГРАДАТА НА БАДДПО ЗА ЕЛЕКТРОННА МЕДИА

за пълнота, постоянство и професионализъм в публикуването на актуална информация за дейността по допълнителното пенсионно осигуряван се присъжда на:

ЕЛЕКТРОННАТА ИНТЕРНЕТ МЕДИА “INSURANCE. BG”
Наградата включва: кристален плакет с надпис и грамота на БАДДПОначало