Доклади и презентации

21.06.2010
Актуални проблеми на пенсионните реформи в европейските страни

12.05.2010
Развитие на потенциала на капиталовите пенсионни системи с индивидуални вноски

26.04.2010
Среща - кръгла маса, 23-24 април 2010г., Гранд хотел Янтра, гр.Велико Търново

17.12.2009
Национална кръгла маса „Доходност на капиталовите пенсионни системи - реалности и перспективи"

18.09.2009
Международна конференция „Мултифондовете - приложение и перспективи в пенсионните системи на страните от Централна и Източна Европа”

17.08.2009
Доклад от Европейската комисия относно запазване на правото на допълнителна пенсия на заетите и самонаетите лица при придвижване в границите на Общността - (състояние към 1 септември 2008 г.)

05.06.2009
Международна конференция "Инвестиции и изплащане на пенсии в капиталовите пенсионни системи"

24.03.2009
Конференция “Частните пенсионни системи в страните от Централна и Източна Европа”

10.12.2008
Конгрес на европейските пенсионни фондове - 18 ноември 2008, Франкфурт

10.12.2008
Форум на страните от Централна и Източна Европа - 17 ноември 2008г. Франкфурт

Страници:

2


начало