Други

Конфедерация на независимите синдикати в България
София 1000, пл. Македония No.1 ет.11 ап. 2,
Тел. (02) 9170504, (02) 9877065
E-mail: knsb@knsb-bg.org
Web: www.knsb-bg.org


Конфедерация на труда "Подкрепа"
София 1000, ул.“Ангел Кънчев” №2,
Тел. (02) 989-30-33
E-mail: president@podkrepa.org
Web: www.podkrepa.org/ntb


Българска стопанска камара
София 1000, ул. Алабин 16-20,
Тел.: (02) 932 09 11, факс (02) 987 26 04
E-mail: office@bia-bg.com
Web: www.bia-bg.com


Българска търговско-промишлена палата
София 1058, ул. Парчевич, 42
Тел.: (02) 987 26 31/35, факс (02) 987 32 09
E-mail: bcci@bcci.bg
Web: www.bcci.bg


Асоциация на българските застрахователи
София 1000, ул. Граф Игнатиев, N 2 , ет. 2
Тел. (02) 980 51 24
Email: jenny_parpoulova@abz.bg
Web: www.abz.bg


Асоциация на банките в България
София 1000, ул. "Княз Борис I" N97, ет.5,
Тел. (02)981 64 9,3 (02) 980 76 69,
E-mail: abb@intech.bg
Web: www.abanksb.bg


Българска асоциация на управляващите дружества
София 1113, ул. Цар Калоян № 1, ет.4,
тел: (02) 930 10 13, факс: (02) 930 10 31,
е-mail: petko.krustev@dskam.bg
Web: www.baud.bg


Университет за национално и световно стопанство
София 1700, Ст. град "Хр. Ботев", УНСС
Тел. (02)968 6044,; факс (02) 962 39 03,
E-mail: web@unwe.acad.bg
Web: www.unwe.acad.bg


СА "Д. А. Ценов"Свищов
Свищов 5250, ул. "Емануил Чакъров" No2,
Тел.: (0631)60491, факс (0631)60472
E-mail: webmaster@uni-svishtov.bg
Web: www.uni-svishtov.bg


Висше Училище по Застраховане и Финанси
София 1618, ж.к. Овча Купел, ул."Гусла" №1
Tел: (02) 4015 812, факс: (02) 4015 821
E-mail: office@vuzf.bg
Web: www.vuzf.bg


Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/
София 1000, бул. "Черни връх" 32А, ИП "Бенчмарк Финанс" АД
Тел.: (02) 962 54 81
Факс: (02) 962 53 88
Web: www.balip.com


Българска фондова борса - София АД
София 1303, ул. "Три уши" 10
Тел.: (02) 937 09 34, (02) 4001 134,
Факс: (02) 937 09 46, (02) 4001 146
E-mail: bse@bse-sofia.bg
Web: www.bse-sofia.bg


Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/
НЦ "Икономика на светло"
София 1527, ул. "Тракия" №15
Тел.: (02) 963 37 52, (02) 963 37 56
Email: bica@bica-bg.org
Web: www.bica-bg.org


Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/
София 1463, ул. "Хан Аспарух" №8
тел.: (02) 981 9169
факс: (02) 988 6776
E-mail: office@ceibg.bg
Web: www.ceibg.bg


Балкански институт по труда и социалната политика /БИТСП/
София 1113, бул. Цариградско шосе, бл. 22, вх.3, ап.31
тел.: (02) 971 25 58
факс: (02) 870 96 61
E-mail: institute@bilsp.org
Web: www.bilsp.org
начало