Други

Конфедерация на независимите синдикати в България
София 1000, пл. Македония № 1
Тел. 02/ 40 10 505
E-mail: cabinet@citub.net
Web: www.knsb-bg.org


Конфедерация на труда "Подкрепа"
София 1000, ул.“Ангел Кънчев” № 2,
Тел.: 02 988 34 05
E-mail: president@podkrepa.org
Web: www.podkrepa.org/ntb


Българска стопанска камара
София 1000, ул. Алабин № 16-20,
Тел.: 02 932 09 11, факс: 02 987 26 04
E-mail: office@bia-bg.com
Web: www.bia-bg.com


Българска търговско-промишлена палата
София 1058, ул. Искър № 9,
Тел.: 02 81 17 400, факс: 02 987 32 09
E-mail: bcci@bcci.bg
Web: www.bcci.bg


Асоциация на българските застрахователи
София 1000, ул. Граф Игнатиев, № 2 , ет. 2
Тел.: 02 980 51 25
Email: abz@abz.bg
Web: www.abz.bg


Асоциация на банките в България
София 1000, ул. "Княз Борис I" № 97, ет.5,
Тел.: 02 986 52 01, 02 981 64 93
E-mail: abb@abanksb.bg
Web: www.abanksb.bg


Българска асоциация на управляващите дружества
София 1113, ул. Цар Калоян № 1, ет.4,
тел: 359 895 799 585, факс: 02 930 10 31,
е-mail: petko.krustev@dskam.bg
Web: www.baud.bg


Университет за национално и световно стопанство
София 1700, Ст. град "Хр. Ботев", УНСС
Тел. 02 819 55 15
E-mail: rectorss@unwe.bg
Web: www.unwe.bg


СА "Д. А. Ценов"Свищов
Свищов 5250, ул. "Емануил Чакъров" № 2,
Тел.: 0631 66 201
E-mail: rectorat@uni-svishtov.bg
Web: www.uni-svishtov.bg


Висше Училище по Застраховане и Финанси
София 1618, ж.к. Овча Купел, ул."Гусла" № 1
Tел: 02 4015 811, факс: 02 4015 821
E-mail: office@vuzf.bg
Web: www.vuzf.bg


Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/
София 1756, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12,
ул.”Лъчезар Станчев” № 5, ИП “Елана Трейдинг”АД
Тел.: 0895 799 585, Факс: 02 962 53 88
e-mail: jichev@balip.com
Web: www.balip.com


Българска фондова борса - София АД
София 1303, ул. "Три уши" № 10
Тел.: 02 937 09 34, Факс: 02 937 09 46
E-mail: bse@bse-sofia.bg
Web: www.bse-sofia.bg


Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/
София 1527, ул. "Тракия" № 15
Тел.: 02 963 37 52, 02 963 37 56
Email: bica@bica-bg.org
Web: www.bica-bg.org


Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/
София 1463, ул. "Хан Аспарух" № 8
тел.: 02 981 91 69, факс: 02 988 67 76
E-mail: office@ceibg.bg
Web: www.krib.bg


Балкански институт по труда и социалната политика /БИТСП/
София 1113, бул. Цариградско шосе № 24, бл. 22, вх.3, ап.31
тел.: 02 971 25 58
E-mail: office@bilsp.org
Web: www.bilsp.org
начало