Новини за дейността

10.10.2011
Изменената и допълнена Наредба № 3 беше обнародвана в Държавен вестник

27.09.2011
УС на БАДДПО прие Бележки и предложения по проект на ЗИД на КСО

04.08.2011
На 3 август 2011г. Управление "Осигурителен надзор" публикува резултатите от дейността по ДПО за първото полугодие на 2011г.

15.07.2011
На 15 юли 2011 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2009 г. до 30.06.2011 г. на годишна база

26.05.2011
На 19 и 20 май 2011г. в Доминиканска Република се проведе международният семинар, оргазнизиран от ФИАП, Напредък в усилването и консолидацията на индивидулно финансираните пенсионни системи

18.04.2011
На 18 април 2011 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2009 г. до 31.03.2011 г. на годишна база

07.02.2011

31.01.2011
На 28 януари 2011 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2008 г. до 30.12.2010 г. на годишна база

17.12.2010
На 16 декември 2010 г. БАДДПО проведе своята ХІІІ–та Национална годишна среща

21.10.2010
Открито писмо на членовете на БАДДПО беше изпратено до министър-председателя на Република България

Страници:

9


начало