Новини за дейността

26.04.2012
На 25 април 2012 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2010 г. до 30.03.2012 г. на годишна база

16.02.2012
ЕК публикува Бялата книга за пенсиите

13.02.2012
На 13 февруари 2012г. НАП стартира нова услуга, даваща достъп на гражданите до личната им данъчноосигурителна информация.

10.02.2012
ЕФРП призовава европейските институции за отказ от въвеждане на данък върху финансовите транзакции

31.01.2012
На 31 януари 2012 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2009 г. до 30.12.2011 г. на годишна база

17.01.2012
Унгарците дават под съд държавата си за извършената пенсионна реформа

24.10.2011
На 24 октомври 2011 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2009 г. до 30.09.2011 г. на годишна база

10.10.2011
Изменената и допълнена Наредба № 3 беше обнародвана в Държавен вестник

27.09.2011
УС на БАДДПО прие Бележки и предложения по проект на ЗИД на КСО

04.08.2011
На 3 август 2011г. Управление "Осигурителен надзор" публикува резултатите от дейността по ДПО за първото полугодие на 2011г.

Страници:

9начало