Новини за дейността

17.04.2014
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.03.2012 г. до 31.03.2014 г. на годишна база

24.03.2014
КФН публикува постигнатите инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2009 - 2013 г.

27.03.2014
На 26 март 2014г. БАДДПО участва със свои представители в организираната от ЕК конференция “Бъдещето на пенсиите в Европа: Равносметка и поглед напред две години след Бялата книга”.

25.02.2014
Комисията за финансов надзор публикува предварителните резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях допълнителни пенсионните фондове за 2013 г.

25.02.2014
Комисията за финансов надзор публикува резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2013 г.

24.01.2014
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2011 г. до 30.12.2013 г. на годишна база

04.11.2013
Комисията за финансов надзор публикува резултатите от дейността по ДПО за деветмесечието на 2013г.

16.10.2013
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2011 г. до 30.09.2013 г. на годишна база

16.08.2013
БАДДПО участва в консултация на EIOPA относно личните пенсионни планове

03.08.2013
На 2 август 2013г. Комисията за финансов надзор публикува резултатите от дейността по ДПО за първото полугодие на 2013г.

Страници:

6


начало