Новини за дейността

04.02.2015
PensionsEurope дълбоко притеснена от събитията в България

02.02.2015
ОТВОРЕНО ПИСМО от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БAДДПО/

02.02.2015
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.12.2012 г. до 30.12.2014 г. на годишна база

26.01.2015
Декларация от Международна федерация на дружествата администратори на пенсионни фондове (ФИАП)

19.01.2015
Омбудсманът настоява да се чуе и гласът на хората при вземането на решение за регламентиране на избора на осигуряване и за пенсионната реформа

09.01.2015
Призив към тези, които подкрепят внесения до Омбудсмана и до Президента на Република България сигнал за противоконституционност

09.01.2015
Сигнал до Омбудсмана на Република България за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване

09.01.2015
Сигнал до Президента на Република България за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване

18.12.2014
Прессъбщение на КФН

17.12.2014
Позиция на АИКБ, БАДДПО, БАЛИП, БАУД, АДСИЦ и АДВИБ

Страници:

6начало