Новини за дейността

09.01.2015
Призив към тези, които подкрепят внесения до Омбудсмана и до Президента на Република България сигнал за противоконституционност

09.01.2015
Сигнал до Омбудсмана на Република България за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване

09.01.2015
Сигнал до Президента на Република България за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване

18.12.2014
Прессъбщение на КФН

17.12.2014
Позиция на АИКБ, БАДДПО, БАЛИП, БАУД, АДСИЦ и АДВИБ

16.12.2014
Д E К Л А Р А Ц И Я на БАДДПО по повод внесените от народния представител Светлана Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета на ДОО за 2015 г.

15.10.2014
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.09.2012 г. до 30.09.2014 г. на годишна база

16.07.2014
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.06.2012 г. до 30.06.2014 г. на годишна база

17.04.2014
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.03.2012 г. до 31.03.2014 г. на годишна база

24.03.2014
КФН публикува постигнатите инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2009 - 2013 г.

Страници:

6начало