Новини за дейността

05.04.2016
КФН и ДАНС ще проведат съвместно обучение на тема: „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ООН и ЕС. Индикатори за разпознаване“

16.02.2016
Комисията за финансов надзор публикува предварителните резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях допълнителни пенсионните фондове за 2015 г.

26.01.2016
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г. на годишна база

06.11.2015
БАДДПО бе приета за редовен член на международната организация PensionsEurope

29.10.2015
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2013 г. до 30.09.2015 г. на годишна база

14.09.2015
БАДДПО получи отговор от НОИ на писмото си относно предложението за сключване на договор между НОИ и БАДДПО

10.09.2015
Внесено е писмо на БАДДПО до управителя на НОИ относно предложение за сключване на договор между НОИ и БАДДПО

18.08.2015
Внесено е становище на БАДДПО по проект на МФ за ПМС за приемане на Наредба за реда и избор на осигуряване ...

23.07.2015
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.06.2013 г. до 30.06.2015 г. на годишна база

15.05.2015
Годишните награди „Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината“ бяха връчени на 14 май 2015 г.

Страници:

4начало