Новини за дейността

18.08.2015
Внесено е становище на БАДДПО по проект на МФ за ПМС за приемане на Наредба за реда и избор на осигуряване ...

23.07.2015
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.06.2013 г. до 30.06.2015 г. на годишна база

15.05.2015
Годишните награди „Застраховател / Пенсионноосигурително дружество на годината“ бяха връчени на 14 май 2015 г.

30.04.2015
Публикуван е докладът на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на ПОД и управляваните от тях УПФ и ППФ и прилагането на регулаторната рамка

27.04.2015
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.03.2013 г. до 31.03.2015 г. на годишна база

26.03.2015
Писмо на БАДДПО до Временната комисия на НС относно събирането на осигурителните вноски

26.03.2015
Писмо на БАДДПО относно проведения аукцион на ДЦК

26.03.2015
Писмо на БАДДПО относно провеждането на регулаторната политика на КФН

30.11.-0001
Писмо на БАДДПО до Корнелия Нинова, председател на Временна комисия на НС

12.03.2015
Писмо на БАДДПО до държавни институции и EIOPA относно публикуваните от КФН данни за доходността на ПФ

Страници:

4


начало