Новини за дейността

13.12.2016
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори даде своя отговор на БАДДПО и АБЗ по прилагането на предвидените промени в КСО и КЗ относно заверката на годишните финансови отчети за 2016 г.

27.10.2016
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2014 г. до 30.09.2016 г. на годишна база

29.08.2016
БАДДПО внесе становище по Конституционно дело № 9/2016 г. относно установяване на противоконституционност на чл. 4б, ал. 1 чл. 46, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 на КСО

22.07.2016
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2014 г. до 30.06.2016 г. на годишна база

30.05.2016
БАДДПО проведе пресконфереция относно представяне на Становището, бележките и предложенията си по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

25.05.2016
БАДДПО внесе Становището си по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

11.05.2016
На 17 май 2016 г. ще бъдат връчени годишните награди „Застраховател на годината, Пенсионноосигурително дружество на годината, Застрахователен брокер на годината“ за 2015

26.04.2016
ПОЗИЦИЯ на БАДДПО относно проекта на ЗИД на КСО, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите

22.04.2016
КФН одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2014 г. до 31.03.2016 г. на годишна база

11.04.2016
На 22 и 23 юни 2016г. PensionsEurope ще проведе своята втора ежегодна конференция

Страници:

3начало