Новини за дейността

25.05.2016
БАДДПО внесе Становището си по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

11.05.2016
На 17 май 2016 г. ще бъдат връчени годишните награди „Застраховател на годината, Пенсионноосигурително дружество на годината, Застрахователен брокер на годината“ за 2015

26.04.2016
ПОЗИЦИЯ на БАДДПО относно проекта на ЗИД на КСО, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите

22.04.2016
КФН одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2014 г. до 31.03.2016 г. на годишна база

11.04.2016
На 22 и 23 юни 2016г. PensionsEurope ще проведе своята втора ежегодна конференция

05.04.2016
КФН и ДАНС ще проведат съвместно обучение на тема: „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ООН и ЕС. Индикатори за разпознаване“

16.02.2016
Комисията за финансов надзор публикува предварителните резултати от дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях допълнителни пенсионните фондове за 2015 г.

26.01.2016
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г. на годишна база

06.11.2015
БАДДПО бе приета за редовен член на международната организация PensionsEurope

29.10.2015
Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2013 г. до 30.09.2015 г. на годишна база

Страници:

3начало