Новини за дейността

08.10.2008
На 7 октомври 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.09.2006 г. до 30.09.2008 г. на годишна база

01.09.2008
На 29 август 2008г. Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, утвърди нови „Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества

25.07.2008
Излезе от печат на български език книгата "Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем"

08.07.2008
На 7 юли 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2006 г. до 30.06.2008 г. на годишна база

02.06.2008
В края на май допълнителните доброволни пенсионни фондове отново постигат положителна доходност от инвестирането на средствата на осигурените лица

29.05.2008
Броят на осигурените лица сменили своя допълнителен пенсионен фонд през първото тримесечие на 2008г. намалява

10.04.2008
На 7 април 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2006 г. до 31.03.2008 г. на годишна база

05.02.2008
Комисията за финансов надзор публикува предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2007г.

09.01.2008
На 8 януари 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2005 г. до 28.12.2007 г. на годишна база.

04.12.2007
На 12 декември 2007г. бяха връчени годишните журналистически награди на БАДДПО

Страници:

14начало