Новини за дейността

10.02.2009
Банката за развитие може да издава облигации за финансиране на проекти

15.01.2009
На 14 януари 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.12.2006 г. до 30.12.2008 г. на годишна база

29.12.2008
Комисията за финансов надзор утвърди технически лихвен процент в размер на 2.8 на сто на годишна база и биометрични таблици за смъртност

25.11.2008
Доходността на пенсионните фондове трябва да се оценява в дългосрочен план

20.10.2008
Писмо от г-н Гилермо Артур до членовете на FIAP

08.10.2008
На 7 октомври 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.09.2006 г. до 30.09.2008 г. на годишна база

01.09.2008
На 29 август 2008г. Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, утвърди нови „Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества

25.07.2008
Излезе от печат на български език книгата "Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния проблем"

08.07.2008
На 7 юли 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2006 г. до 30.06.2008 г. на годишна база

02.06.2008
В края на май допълнителните доброволни пенсионни фондове отново постигат положителна доходност от инвестирането на средствата на осигурените лица

Страници:

13начало