Новини за дейността

01.03.2010
Международен семинар в Чили

26.01.2010
На 26 януари 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.12.2007 г. до 30.12.2009 г. на годишна база

18.12.2009
Национална кръгла маса „Доходност на капиталовите пенсионни системи - реалности и перспективи” и ХІІ-та традиционна Годишна среща на пенсионноосигурителните дружества, членове на БАДДПО.

16.11.2009
Надзорът публикува информационен бюлетин в полза на осигурените лица

08.10.2009
На 8 октомври 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.09.2007 г. до 30.09.2009 г. на годишна база

12.08.2009
Подготовката на България за мултифондовата система във фокуса на международните организации - II част

12.08.2009
Подготовката на България за мултифондова система във фокуса на международните организации - I част

25.08.2009
Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и първото полугодие на 2009 г.

09.07.2009
На 8 юли 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.06.2007 г. до 30.06.2009 г. на годишна база

12.06.2009
МВФ гарантира румънските частни пенсии

Страници:

12начало