Новини за дейността

17.12.2010
На 16 декември 2010 г. БАДДПО проведе своята ХІІІ–та Национална годишна среща

21.10.2010
Открито писмо на членовете на БАДДПО беше изпратено до министър-председателя на Република България

20.10.2010
На 19 октомври 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2008 г. до 30.09.2010 г. на годишна база

18.08.2010
На 2.09.2010г. във Варшава ще се проведе работна среща на Софийската Ад-Хок група на страните от Централна и Източна Европа

09.08.2010
На 5 август 2010г. Управление "Осигурителен надзор" публикува резултатите от дейността по ДПО за първото полугодие на 2010г.

30.07.2010
На 30 юли 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2008 г. до 30.06.2010 г. на годишна база

21.06.2010
Група от представители на БАДДПО и пенсионноосигурителните дружества беше на работно посещение в Белгия и Холандия

30.04.2010
КФН публикува вторият от серията информационни материали по темата “Какво трябва да знам за допълнителното пенсионно осигуряване”, наречен “Доходност на пенсионните фондове”

16.04.2010
На 15 април 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2008 г. до 31.03.2010 г. на годишна база

06.04.2010
Нови международни изследвания относно инвестициите на пенсионните фондове в инфраструктурни проекти

Страници:

11начало