Новини за дейността

30.07.2010
На 30 юли 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.06.2008 г. до 30.06.2010 г. на годишна база

21.06.2010
Група от представители на БАДДПО и пенсионноосигурителните дружества беше на работно посещение в Белгия и Холандия

30.04.2010
КФН публикува вторият от серията информационни материали по темата “Какво трябва да знам за допълнителното пенсионно осигуряване”, наречен “Доходност на пенсионните фондове”

16.04.2010
На 15 април 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2008 г. до 31.03.2010 г. на годишна база

06.04.2010
Нови международни изследвания относно инвестициите на пенсионните фондове в инфраструктурни проекти

01.03.2010
Международен семинар в Чили

26.01.2010
На 26 януари 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.12.2007 г. до 30.12.2009 г. на годишна база

18.12.2009
Национална кръгла маса „Доходност на капиталовите пенсионни системи - реалности и перспективи” и ХІІ-та традиционна Годишна среща на пенсионноосигурителните дружества, членове на БАДДПО.

16.11.2009
Надзорът публикува информационен бюлетин в полза на осигурените лица

08.10.2009
На 8 октомври 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.09.2007 г. до 30.09.2009 г. на годишна база

Страници:

11



начало