Новини за дейността

На 8 октомври 2007 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2005 г. до 28.09.2007 г. на годишна база.
09.10.2007

С решение № 1265 - УПФ от 08.10.2007 г. се определя минимална доходност в размер на 7.73 % на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2005 г. до 28.09.2007 г.

С решение № 1266 - ППФ от 08.10.2007 г. се определя минимална доходност в размер на 8.25 % на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

« назад

начало