Новини за дейността

Нaционална кръгла маса на тема: „80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност „Застраховането и социалното дело“. 80 години традиции, лидерство, предизвикателства.“
19.09.2018

На 13 и 14 октомври 2018 г. в гр. Свищов ще се проведе Нaционална кръгла маса на тема: „80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност „Застраховането и социалното дело“. 80 години традиции, лидерство, предизвикателства.“


Повече подробности (в т.ч. информация за темата на националната кръгла маса, заявка за участие, програмен комитет, организационен комитет, тематични направления, информация за участниците, допълнителна информация, адрес и лице за контакт) можете да намерите на интернет страницата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.
Ако имате въпроси, можете да се обърнете и към съорганизаторите на кръглата маса.

« назад

начало