Новини за дейността

КФН одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2015 г. до 31.03.2017 г. на годишна база
25.04.2017

С решение № 612 - УПФ от 19.04.2017 г. се определя минимална доходност в размер на -0.99 % (минус нула цяло и деветдесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2015 г. до 31.03.2017 г.

С решение № 613 - ППФ от 19.04.2017 г. се определя минимална доходност в размер на -0.52 % (минус нула цяло и петдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2.01 %, а за ППФ съответно е 2.48 %.

Изтегли: Dohodnost_31 03 2015 - 31 03 2017.xlsx


« назад

начало