Новини за дейността

БАДДПО внесе становище по Конституционно дело № 9/2016 г. относно установяване на противоконституционност на чл. 4б, ал. 1 чл. 46, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 на КСО
29.08.2016

На основание получена от Конституционния съд на Република България покана Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) внесе становище по конституционно дело № 9/2016, образувано по искане на тричленен състав, Първа колегия, на Върховен административен съд (ВАС) за установяване на противоконституционност на чл. 4б, ал. 1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Приложенията към становището на БАДДПО можете да намерите тук.

Изтегли: Stanovishte_BADDPO_Konstitucionno_delo_9_2016.pdf


« назад

начало