Новини за дейността

БАДДПО проведе пресконфереция относно представяне на Становището, бележките и предложенията си по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
30.05.2016

Днес, 30 май 2016 г. /понеделник/, в Националния пресклуб на БТА се проведе пресконференция на БАДДПО относно представяне на Становището, бележките и предложенията ни по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с участието на Никола Абаджиев – председател, Даниела Петкова – председател на УС на ПОК «Доверие»АД, Милен Марков – гл. изп. директор на ПОК «Съгласие» АД, Николай Марев – гл. изп. директор на ПОК «ДСК-Родина» АД, София Христова – изп. директор на ПОД «Алианц България» АД, Георги Тодоров – изп. директор на ПОАД «ЦКБ – Сила» АД, Андрей Шотов – изп. директор на «ПОД Бъдеще» АД, Георги Личев – изп. директор на ПОД «Топлина» АД, Людмила Векова – изп. директор на «Пенсионноосигурителен институт» АД.

Материали, предоставени на журналистите, участвали в пресконференцията:

-    Информация относно Становището, бележките и предложенията на БАДДПО по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

-    Определение на Върховния административен съд на Република България от 27.05.2016 г. относно жалба срещу Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.

« назад

начало