Новини за дейността

КФН и ДАНС ще проведат съвместно обучение на тема: „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ООН и ЕС. Индикатори за разпознаване“
05.04.2016

Обучението ще се проведе в сградата на КФН на 25 и 26 април 2016 г., съответно за служители на пенсионноосигурителни дружества и застрахователи и за служители на управляващи дружества и инвестиционни посредници, включително на „Българска фондова борса - София” АД и „Централен депозитар” АД.

Лектори ще бъдат експерти от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” към ДАНС.

Повече ...

« назад

начало