Новини за дейността

Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.12.2013 г. до 30.12.2015 г. на годишна база
26.01.2016

С решение № 35 - УПФ от 20.01.2016 г. се определя минимална доходност в размер на 0.78 % (нула цяло и седемдесет и осем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.12.2013 г. до 30.12.2015г.

С решение № 36 - ППФ от 20.01.2016 г. се определя минимална доходност в размер на 0.78 % (нула цяло и седемдесет и осем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ и ППФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3.78 %.

Изтегли: Dohodnost_30 12 2013 - 30 12 2015.xlsx


« назад

начало