Новини за дейността

Призив към тези, които подкрепят внесения до Омбудсмана и до Президента на Република България сигнал за противоконституционност
09.01.2015

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ приканва всички, които подкрепят внесения до Омбудсмана и до Президента на Република България сигнал за противоконституционност на последните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, касаещи промяна на досегашния пенсионен модел и осигуряването в универсален пенсионен фонд, да разпечатат текста на сигнала и да го подпишат, поединично или групово, и да го изпратят до Омбудсмана и до Президента на Република България, или на нашия адрес, като ние, от своя страна, поемаме ангажимента да го препратим до компетентните институции.

Благодарим Ви предварително за съпричастността и се надяваме с общи усилия да успеем да противодействаме на тези законодателни промени, с които  се нарушават основни права  на гражданите и обществени интереси.  

За Ваше улеснение предоставяме пощенски адрес и електронна поща, на които могат да бъдат изпращани сигналите:

1. Омбудсман на Република България – гр. София 1202, ул. „Джордж Вашингтон“ № 22, e-mail: priemna@ombudsman.bg

2. Президент на Република България – гр. София 1123, бул. „Дондуков" № 2, e-mail: priemna@president.bg

3. Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване – гр. София 1000, бул. „Васил Левски“ № 91, ет. 3, e-mail: baspsc@cablebg.net, office@pension.bg  

« назад

начало