Новини за дейността

КФН публикува постигнатите инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2009 - 2013 г.
24.03.2014

Изтегли: Rate_StDev_Sharp_2009_2013_bg.xls


« назад

начало