Новини за дейността

На 26 март 2014г. БАДДПО участва със свои представители в организираната от ЕК конференция “Бъдещето на пенсиите в Европа: Равносметка и поглед напред две години след Бялата книга”.
27.03.2014

Това беше най-мащабното събитие за пенсиите, организирано през тази година. Трите основни панела бяха председателствани от съответния еврокомисар:

1.    Laszlo Andor откри конференцията и представи дискусията относно балансирането на периодите на осигуряване и получаване на пенсия.
2.    Michel Barnier се фокусира върху приноса на допълнителните спестявания за осигуряване на сигурни и адекватни пенсионни доходи.
3.    Olli Rehn разгледа връзката между пенсионните реформи и устойчивите публични финанси.

В допълнение, четвърти панел отвори дискусия относно дългосрочното бъдеще на пенсионното осигуряване в ЕС, както и за това как пенсионните системи биха могли по най-добър начин да са в услуга на бъдещите поколения европейци.

« назад

начало