Новини за дейността

На 18 декември 2012г. се проведоха: Национална кръгла маса на тема „Пенсионните плащания от капиталовите пенсионни фондове – практически подходи и стъпки за реализация” и Тържествено отбелязване на 15-тата годишнина от учредяването на БАДДПО
19.12.2012

Избраната за Националната кръгла маса тема е изключително актуална предвид необходимостта от обсъждането и намирането на законодателни и практически подходи и решения за регулацията и реализацията на пенсионните плащания от капиталовите задължителни и доброволни пенсионни фондове. Темата за пенсионните плащания е непосредствено свързана не само с нестихващата дискусия относно състоянието на осигурителната система на страната, но и с търсенето на пътища и възможности за намаляване последствията от погрешни и неефективни политически, икономически, финансови и социални решения за промени в утвърдения за страната тристълбов пенсионноосигурителен модел, който се оценява положително от международните финансови и пенсионни организации и институции. В рамките кръглата маса бяха поставени за обсъждане и въпроси за приноса и ефективността на инвестициите на пенсионните фондове за решаване на най-наболелите икономически и социални проблеми на обществото.

Във връзка с 15-годишнината от учредяването на БАДДПО трябва да се отбележи, че от своето създаване (1997 г.) тази асоциация обединява в себе си всички пенсионноосигурителни дружества, осъществяващи дейността по допълнителното задължително и доброволно пенсионно осигуряване и през всичките тези години участва активно в създаването на новото пенсионно законодателство, в изграждането и функционирането на утвърдения пенсионен модел. В резултат на тази дейност към 30.09.2012 г. в допълнителните пенсионни фондове вече се осигуряват над 4,065 млн. лица, а нетните активи на тези фондове т.е. средствата в индивидуалните партиди на осигурените към същата дата възлизат на повече от 5,426 млрд. лв. Изключително важно е, че по-голямата част от този финансов ресурс е инвестиран и продължава да се инвестира в българската икономика, което безспорно е от голямо значение за страната ни не само сега в условията на финансова и икономическа криза, но и за нейното бъдещо развитие. Заедно с това за периода 01.01.2002 - 30.09.2012г. пенсионните фондове са изплатили на осигурените лица или техните наследници повече от 580 млн. лв.

Повече ...

« назад

начало