Новини за дейността

На 25 април 2012 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 31.03.2010 г. до 30.03.2012 г. на годишна база
26.04.2012

С решение № 349 - УПФ от 25.04.2012 г. се определя минимална доходност в размер на -0.29 % (минус нула цяло двадесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 31.03.2010г. до 30.03.2012г.

С решение № 350 - ППФ от 25.04.2012 г. се определя минимална доходност в размер на 0.09 % (нула цяло и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Изтегли: Dohodnost_31032010-30032012_0.xls


« назад

начало