Новини за дейността

ЕФРП призовава европейските институции за отказ от въвеждане на данък върху финансовите транзакции
10.02.2012

ЕФРП предупреждава за непропорционалното влияние на данъка върху финансовите транзакции върху ПФ.

7 февруари 2012г. (Plansponsoreurope.com) – Предложеният европейски финансов данък върху транзакциите ще повлияе непропорционално върху пенсионните фондове и институциите за професионално пенсионно осигуряване, според Европейската федерация  за пенсионно осигуряване (ЕФРП).

 

Европейския парламент и Съвета на ЕС дискутират предложение на ЕК за Директива за обща система на данък върху финансовите транзакции (ДФТ), определяйки общ данък за всички транзакции, извършени от финансови институции, базирани в ЕС.

 

В своето становище ЕФРП предвижда:

-         транзакциите ще се оскъпят, поради което ще се намали нетната доходност;

-         инвестиционната стратегия може да стане по-малко ефикасна;

-         на пазарите ще преобладава по-ниска ликвидност.

 

ЕФРП призова Европейският парламент и Съвета на ЕС да се откажат от предложението, допълвайки, че ако то се въведе, пенсионните фондове, институциите за професионално пенсионно осигуряване и финансовите институции, управляващи активи от тяхно име, трябва да бъдат изключени от нейният обхват.

Патрик Бюрке, председател на ЕФРП, каза: ЕФРП разбира причините, стоящи в основата  на предложението за данък върху финансовите транзакции. Въпреки това, ако предложението бъде прието в сегашният му вид, пенсионните фондове, институциите за професионално пенсионно осигуряване и финансовите институции, управляващи активи от тяхно име, ще бъдат сериозно засегнати от този данък. Последващото увеличение на разходите ще се понесе от осигурените лица, в смисъл на намалени ползи (пенсии): от сегашните и бъдещите пенсионери ще бъде поискано да платят дори по-скъпа цена от тази, свързана с финансовата криза, която вече повлия на техния доход.

Повече ...


« назад

начало