Новини за дейността

На 19 октомври 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2008 г. до 30.09.2010 г. на годишна база
20.10.2010

С решение № 665 - УПФ от 19.10.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -2.49 % (минус две цяло и четиридесет и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2008г. до 30.09.2010г.

С решение № 666 - ППФ от 19.10.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -3.14 % (минус три цяло и четиринадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Изтегли: Dohodnost_30.09.2008 - 30.09.2010.xls


« назад

начало