Новини за дейността

На 26 януари 2010 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.12.2007 г. до 30.12.2009 г. на годишна база
26.01.2010

С решение № 36 - УПФ от 26.01.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -10.52% (минус десет цяло и петдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 28.12.2007г. до 30.12.2009г.

С решение № 37 - ППФ от 26.01.2010 г. се определя минимална доходност в размер на -12.09 % (минус дванадесет цяло и девет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Изтегли: Dohodnost_28.12.2007 - 30.12.2009.xls


« назад

начало