Новини за дейността

На 8 октомври 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 28.09.2007 г. до 30.09.2009 г. на годишна база
08.10.2009

С решение № 808 - УПФ от 07.10.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -11.45 % (минус единадесет цяло и четиридесет и пет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 28.09.2007г. до 30.09.2009г.

С решение № 809 - ППФ от 07.10.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -13.06 % (минус тринадесет цяло и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Изтегли: Dohodnost_28.09.2007 - 30.09.2009-1.xls


« назад

начало