Новини за дейността

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и първото полугодие на 2009 г.
25.08.2009

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първите шест месеца на 2009 г. са общо 49 940. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 35 663 хил. лв.

Повече...

« назад

начало