Новини за дейността

На 8 юли 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.06.2007 г. до 30.06.2009 г. на годишна база
09.07.2009

С решение № 616 - УПФ от 08.07.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -9.41 % (минус девет цяло и четиридесет и една стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.06.2007г. до 30.06.2009г.

С решение № 617 - ППФ от 08.07.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -11.14 % (минус единадесет цяло и четиринадесет стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Изтегли: Dohodnost_29.06.2007 - 30.06.2009.xls


« назад

начало