Новини за дейността

Делегация на БАДДПО взе участие в Генералната асамблея на Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове /ФИАП/ и Международната конференция на тема „Инвестиции и пенсионни плащания на капиталовите пенсионни системи”
01.06.2009

Делегация на БАДДПО водена от председателя й Никола Абаджиев, в която са включени представители на пенсионноосигурителните дружества, както и на Комисията за финансов надзор и Националния осигурителен институт, участва в Генералната асамблея на Международната федерация на администраторите на пенсионни фондове /ФИАП/ и Международната конференция на тема „Инвестиции и пенсионни плащания на капиталовите пенсионни системи”, които се проведоха във Варшава от 26-29 май т.г.

В тези форуми взеха участие представители на повече от 25 страни от цял свят, които обсъдиха най-актуалните проблеми от дейността на капиталовите пенсионни фондове в условията на глобалната финансова криза – инвестирането на средствата на осигурените и приложението на оптимални модели за пенсионните  плащания.

Повече..

« назад

начало