Новини за дейността

На 7 април 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 30.03.2007 г. до 31.03.2009 г. на годишна база
08.04.2009

С решение № 344 - УПФ от 07.04.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -9.36 % (минус девет цяло и тридесет и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.03.2007г. до 31.03.2009г.

С решение № 343 - ППФ от 07.04.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -10.82 % (минус десет цяло и осемдесет и две стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Изтегли: Dohodnost_30.03.2007-31.03.2009-1.xls


« назад

начало