Новини за дейността

На 14 януари 2009 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.12.2006 г. до 30.12.2008 г. на годишна база
15.01.2009

С решение № 53 - УПФ от 14.01.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -6.98 % (минус шест цяло и деветдесет и осем стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.12.2006 г. до 30.12.2008 г.

С решение № 54 - ППФ от 14.01.2009 г. се определя минимална доходност в размер на -8.51 % (минус осем цяло и петдесет и една стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Изтегли: Dohodnost_30 12 2008.xls


« назад

начало