Новини за дейността

Комисията за финансов надзор утвърди технически лихвен процент в размер на 2.8 на сто на годишна база и биометрични таблици за смъртност
29.12.2008

С решение № 1620 – ПОД / 20.12.2008 г. заместник председателя на Комисията за финансов надзор ръководещ управление “Осигурителен надзор” на основание на чл.6, ал.3 от Наредба № 19 от 08.12.2004г. и на основание на чл.17, ал.1, т.5 от Закона за Комисията за финансов надзор утвърди технически лихвен процент в размер на 2.8 на сто на годишна база и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от пенсионноосигурителните дружества, управляващи универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2008г.

« назад

начало