Новини за дейността

На 7 октомври 2008 г. Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 29.09.2006 г. до 30.09.2008 г. на годишна база
08.10.2008

С решение № 1237 - УПФ от 07.10.2008 г. се определя минимална доходност в размер на -0.64 % (минус нула цяло и шестдесет и четири стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 29.09.2006 г. до 30.09.2008 г.

С решение № 1238 - ППФ от 07.10.2008 г. се определя минимална доходност в размер на -1.56 % (минус едно цяло и петдесет и шест стотни на сто) на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия период.

Изтегли: Dohodnost 30.09.2008 site-1.xls


« назад

начало